Създаване на контакти и видове контакти

Видео уроците ще ви помогнат да започнете да използвате CONTROLISY и да се запознаете с много функционалности на системата.

Тествайте безплатно за 3 месеца
регистрация

Създаване на контакти и видове контакти

Видеото показва как се създава потребител в системата и видовете потребители.

Системата разполага с неограничен брой видове контакти, чрез които всеки контакт може да бъде категоризиран.

Към един контакт може да се прилагат един или повече от един видове контакти.

Контактите имат разнообразно приложение. Освен, че в тях текущо се търсят телефони и имейли, те се използват и при дефиниране на лица за контакт на разични други места в системата, както и формиране на списъци с управители и съдружници към фирмено досие.

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 3 месеца

Не намирате отговор на вашия въпрос?

Изпратете ни запитване