Защо сме най-добри в това, което правим

Факти, които показват защо CONTROLISY accounting е най-доброто решение на пазара

04 Ноември 2020, автор Константин Стоянов

 

Здравейте, казвам се Константин Стоянов и съм създател на CONTROLISY accounting.

В тази статия ще обясня защо сме най-добри в това което правим и защо CONTROLISY accounting е най-доброто решение за управление на дейността на счетоводни къщи и счетоводни отдели на българския пазар, на което всяка счетоводна къща или счетоводен отдел може да се довери.

История

CONTROLISY accounting е софтуерно решение изградено 100% на базата на TEAMLOOK (софтуерното решение за управление на електронни документи и бизнес процеси).

В далечната 2006 г. работех като главен счетоводител в една от софийските счетоводни къщи. С цел да подобря работните процеси и ефективността в компанията, създадох TEAMLOOK - софтуерното решение за управление на електронни документи и бизнес процеси. TEAMLOOK е една от причините тази счетоводна къща да стане една от най-големите в България. Обемите се увеличаваха, заедно с нарастване на броя на клиентите, а от там растяха и изискванията към софтуера. Счетоводната къща започна да наема счетоводители от цяла България, които да работят от вкъщи, а местоположението на клиентите вече нямаше никакво значение - всичко ставаше онлайн. Това ни стимулираше да развиваме непрекъснато TEAMLOOK, като стигнахме до ниво, което ни даде увереност, че вече представлява система, която може да помогне на широк кръг от компании да подобрят ефективността си.

През 2013 г. взехме решение TEAMLOOK да се отдели в нова компания (ТИЙМЛУК ООД) и да тръгне по свой самостоятелен път. От тогава до днес сме направили множество имплементации на системата в най-разнообразни проекти, процеси, приложения и бизнес модели. Част от нашите клиенти са и счетоводни къщи. Счетоводните къщи използват TEAMLOOK за организиране на различни аспекти от своята дейност - логистика на документи, автоматично осчетоводяване, управление на персонала, управление на отношенията с клиенти, задачи и чек листове. В допълнение към личния ми опит на главен счетоводител и данъчен консултант, през годините натрупах и много опит от работата си с други счетоводни къщи, с които непрестанно подобрявахме системата. Това доведе и до идеята да бъде създадена конфигурация на TEAMLOOK, специално и само за счетоводители.

И така през 2019 г. взехме решение на база на TEAMLOOK да конфигурираме CONTROLISY accounting, за да може широк кръг от счетоводни къщи и счетоводни отдели да получат достъп до всики възможности на TEAMLOOK на много добра цена и веднага - без нужда от инсталация и конфигуриране. След усилена работа по конфигурирането, през Юни 2020 г. CONTROLISY accounting излезе на бял свят и вече създава ефективност и спестява време в работата на много счетоводни къщи.

... и защо сме най-добри в това, което правим? Ето защо:

1. Ние сме първите в България, които създадохме решение за управление дейността на счетоводни къщи и отдели и имаме дългогодишна история, която е помогнала софтуерното решение да се тества и подобрява от стотици потребители

Да, това не е софтуерно решение, което е създадено преди година. Тъй като Системата е създадена преди повече от 14 години, това време ни е помогнало тя да бъде тествана, подобрявана, тествана и отново подобрявана хиляди пъти. Това е безценен опит, който ни е позволил да я развием до модели, които са изключително мощни, но същевременно удобни за потребителя. Тъй като системата е създадена в счетоводна къща, в нея са въплътени характеристики, които я правят удобна за счетоводна работа. Не ни се налага в движение да измисляме интерфейс и функционалности, тъй като това вече отдавна е измислено и тествано от реални потребители.

2. Софтуерното решение вече се е доказало многократно като ефективно в различни счетоводни къщи

Да, ние знаем, че ползите от CONTROLISY accounting са неоспорими. Увереността ни идва от това, че дълги години вече наблюдаваме как софтуерното решение помага на счетоводните къщи да увеличават пазарния си дял и да стават все по-конкурентоспособни и високо технологични.

3. Създаден е от счетоводители за счетоводители

Вярваме, че това е от съществено значение за наличието на истински ползи. CONTROLISY accounting не е създаден от програмисти, а от счетоводители. Всеки модел и конфигурация в системата излиза от ръцете на счетоводители с широки IT познания. Това помага директно да интегрираме своите опит и идеи и прави системата много по-близка до счетоводната общност от всяка друга система, писана от програмисти, които се допитват до счетоводители.

4. Нашата безупречна репутация на хора и професионалисти гарантира, че можете да ни се доверите

Бихте ли доверили документите и информацията, която управлявате на компании, чиито собственици и управители със съмнителна репутация и компрометирано минало? Разбира се, че "Не". Затова заставаме пред вас с лицата и имената си, защото разбираме, че доверието е най-важния аспект в отношенията между нас и вас. И тъй като ние съхраняваме информация и документи на вашия бизнес, отлично осъзнаваме, че за вас е важно да ни познавате.

5. Пионерът в категорията

С риск да прозвучи нескромно, ние сме оригиналът в тази категория софтуери на Българския пазар. Защо си слагаме такава гръмка квалификация? Защото оригиналът е точно този, от който останалите копират идеи. И точно това се случва с нас. Ние сме тези които първи измислят новостите и ги въвеждат. Това, което ни отличава от нашите конкуренти не са маркетинговите послания, а качеството на продукта и нивото на нашата експертност, които вие ще установите в процеса на работа с нас.

6. Ето и няколко технически и функицонални факти

Нашите конкуренти CONTROLISY accounting
Обхват на функционалностите
Решения само за определена дейност и функционалност, което налага счетоводните къщи и отдели да търсят други допълнителни различни решения. Цялостна система за управление на дейността на счетоводна къща или отдел: DMS (управление на документи), CRM (работа с клиенти), Task Management (Задачи), HRMS (Управление на персонала).
Обединяване на файлове
Всеки файл е самостоятелен документ и свързването на 2 или повече файла е трудна и непрактична задача. Към един документ могат да се поставят повече от един файл, да се създават папки и подпапки в рамките на документа, подредени по логика, която е удобна за счетоводителя.
Методи за качване на файлове
Ограничени методи за качване на файлове и създаване на документи. Множество начини за качване на файлове: качване и масово качване на готови файлове, сканиране и масово сканиране директно в системата, автоматично извличане от получен имейл, качване без login чрез TL Uploads, качване от Google drive и Dropbox, копиране и местене на файлове, качване чрез API интерфейс.
Развитие и устойчивост на OCR
Предлагане на лимитирани фукционалности за извличане на данни. Автоматично извличане на данни с различни технологии, включително и с OCR. Предлагаме най-усъвършенстваният механизъм за произвеждане на качествени цифрови данни от аналогово избражение. В Controlisy имаме инструменти, с които непрекъснато подобряваме качеството на оптичното разпознаване.
Автоматично индексиране на данните
Ограничено индексиране на данни и не добре развито автоматично извличане на информация от фактури. Богат набор от мета описания, добре развито автоматично извличане на номер, дата, контрагент, ДДС ставка, данъчна основа, сума по фактура, валута, валутен курс, данъчна основа.
Автоматична самообучаваща се счетоводна контировка
Не се поддържа счетоводна контировка, което до известна степен обезсмисля импортирането в счетоводен софтуер. Счетоводната контировка към фактури се попълва автоматично, като на един екран се вижда контировката и документа, от който е свалена. Контировката може да се променя или допълва. Напрактика документът се осчетовява в системата, а в счетоводния софтуер само се импортира. Ако счетоводителят нанесе корекции, системата се самообучава и автоматично "сглобява" най-точната счетоводна контировка.
Чек листове и помощни регистри
Не разполага с чек листове и други помощни счетоводни регистри и инструменти. Разполага с чек листове - комплексни процеси за изпълнение на важни счетоводни дейности. Те повишават качеството на работата и контрола върху изпълнението, както и намаляват грешките. Чрез допълнителни регистри счетоводителят проследява данъчни разлики, счетоводни грешки, бележки и важни събития, обекти и касови апарати, мпс и разходни норми, заеми и лизинги, приходи и разходи за бъдещи периоди, данъчен финансов резултат и др.
Интерфейс, удобен за счетоводители
Интерфейсите не са добре пригодени за бързина при работата, не са удобни за счетоводители. Разполага с удобен за работа интерфейс, който е специално създаден за счетоводители. Интерфейсът осигурява бързина при работа и лесно ориентиране при големи обеми от информация.
Категоризиране на документи
Ограничено категоризиране на счетоводните документи. Гъвкав модел за категоризиране на счетоводните документи в счетоводни папки от различни видове и за различни случаи.

Данни за потребителя (1/4)

Име и фамилия е задължително. Допустими са 2 думи.
Имейл е задължително
Телефон e задължително
ПРОДЪЛЖИ

Данни за профила (2/4)

Име на профил e задължително
Потребителско име e задължително и трябва да съдържа от 8 до 25 символа (цифри и латински букви)
Имейл е задължително
Посочете кой счетоводен софтуер използвате
ПРОДЪЛЖИ

Данни за компанията (3/4)

ЕИК е задължително и трябва да съдържа 9 символа
Моля, въведете валидно ЕИК
ИЗВЛЕЧИ ДАННИ

Данни за компанията (3/4)

Име на компания е задължително и трябва да съдържа от 6 до 100 символа
ДДС номер е задължително и трябва да съдържа 11 символа
Управител е задължително и трябва да съдържа от 6 до 100 символа
Адрес по седалище е задължително и трябва да съдържа от 10 до 200 символа
ПРОДЪЛЖИ

Съгласия (4/4)

Трябва да се съгласите с условията за ползване


Трябва да се съгласите със Споразумението за обработване на лични данни


Трябва да посочите, че се сте информиран за Политиката за защита на личните данни


Трябва да се съгласите с политиката за "бисквитки"


РЕГИСТРАЦИЯ
При регистрацията възникна грешка. Моля опитайте отново.
Благодарим Ви за интереса към Controlisy accounting!
На посочения от Вас имейл ще получите съобщение, с което трябва да потвърдите имейла си. Ако до 5 минути не получите съобщението, моля проверете спам папката на пощенската си кутия.