Сертификати

ISO/IEC 27001:2013 - Управление на информационната сигурност

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация
CONTROLISY се справя с настоящите и бъдещи предизвикателства по конструктивен и систематичен начин. Внедряването и сертификацията на система за управление на сигурността на информацията, съгласно изискванията на стандарта ISO 27001, осигурява подходящи механизми за контрол на сигурността, които да защитават информационните активи и дават увереност в устойчивостта и непрекъсваемостта на работата.
Осезаемо повишаване на сигурността, скоростта и ефективността във вашата счетоводна дейност са основен и гарантиран приоритет за нас!
Сертификат, който удостоверява, че са изпълнени изискванията на стандарт
ISO/IEC 27001:2013 - Управление на информационната сигурност:

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца