Ползвайте БЕЗПЛАТНО всички функционалности на CONTROLISY за 1 месец.

Абонаментни планове в CONTROLISY accounting

 • Всички функционалности на системата са налични при всички абонаментни планове.
 • Изберете абонаментен план според големина на вашата счетоводна къща – различните пакети позволяват различен брой обслужвани клиенти.
 • Изберете абонаментен план според големината на вашия счетоводен отдел – различните пакети позволяват различен брой отделни фирми или офиси.
 • При заплащане на годишен абонамент – получавате 2 месеца безплатно.

Demo

тествайте
до 2 фирми*,
до 2 служители**,
до 1 външен потребител***,
300 MB дисково пространство,
до 1 месец
Всички функционалности на CONTROLISY са налични през демо месеца.

* неактивни фирми не се вземат предвид

** това са служителите на счетоводната къща, които едновременно могат да достъпват системата. Броят на създадените профили може да е по-голям.

*** това са представители на клиентите на счетоводната къща, които едновременно могат да достъпват системата. Броят на създадените профили може да е по-голям.

* неактивни фирми не се вземат предвид

** това са служителите на счетоводния отдел, които едновременно могат да достъпват системата. Броят на създадените профили може да е по-голям.

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Всички функционалности на системата са налични при всички абонаментни планове.

1. Счетоводни папки и регистри (Максимален брой счетоводни папки за една фирма - 30)
2. Пълнотекстово извличане на съдържание от файлове (OCR) - pdf, jpg/jpeg, png, doc, docx, docm, xls, xlsx, xlsm, odm, odp, ods, odt, ppt, pot, potm, pps, pptx, ppsx, eml, html, txt
3. Автоматично попълване на полета във фактури (номер, дата, обща сума, данъчна основа, валута, ДДС ставка, контрагент (име, ЕИК, ДДС номер, адрес, управител)), индикиране на касово плащане и касова отчетност
4. Превю на файлове - pdf, jpg/jpeg, png, doc, docx, docm, xls, xlsx, xlsm, odm, odp, ods, odt, ppt, pot, potm, pps, pptx, ppsx, eml, html, txt
5. Редакция на съдържание на файлове чрез TLTs (TLET)
6. Разделяне (split) на PDF файлове
7. Обединяване (merge) на PDF, jpg, jpeg, png файлове
8. Извличане на файлове от имейл файл (eml) и zip архив
9. Качване на готови файлове
10. Отдалечено качване на файлове с TEAMLOOK Uploads
11. Автоматично създаване на счетоводен документ на база на получен имейл с файлове
12. Интеграция с Dropbox
13. Интеграция с Google drive
14. Сканиране директно в Controlisy чрез TLTs (TLST)
15. Избор на счетоводна контировка преди експорт към счетоводен софтуер
16. Стандартно индексиране
17. Търсене по индексирани данни
18. Пълнотекстово търсене
19. Масово качване на готови файлове
20. Масово сканиране
21. Коментари към счетоводни и други документи
22. Отследяване на проблеми към счетоводни и други документи
23. Анотации към файлове
24. Вътрешни известия
25. Известия по имейл
26. Ежедневно архивиране на данните
27. Нови версии на системата (периодично)
28. Нови конфигурации на системата (периодично)
29. Криптирано подаване и получаване на чувствителна ТРЗ информация
30. Поддържане на списък на потребителите на системата
31. Досиета на фирми
32. Контакти
33. Регистър на банковите сметки
34. Регистър на пълномощните
35. Бележки и важни събития
36. Чек лист ДДС
37. Чек лист Ревизии
38. Регистър контрагенти по фирми
39. ДДС операции по фирми
40. Приходни и разходни центрове по фирми
41. ТРЗ документи по фирми
42. Списък на служителите по фирми
43. Трудови досиета на служители по фирми
44. Криптирано изпращане и получаване на чувствителна ТРЗ информация
45. Криптирано изпращане и получаване на счетоводна информация
46. Експорт на покупки/продажби към Бизнес навигатор
47. Експорт на контрагенти към Бизнес навигатор
48. Експорт на покупки/продажби и касови плащания към Микроинвест Delta Pro
49. Help Desk
50. Номенклатури/Видове документи
51. Номенклатури/Видове контакти
52. Номенклатури/Клиентски групи
53. Номенклатури/Списък с банки
54. Номенклатури/ДДС операции
55. Номенклатури/Списък с държави
56. Номенклатури/Файлови шаблони
57. Номенклатури/Вътрешни компании
58. Номенклатури/Контрагенти
59. Номенклатури/Шаблони на пълномощни
60. Задачи - шаблонни задачи, циклични задачи, свободни задачиПредстоящи функционалности на системата.

 • Регистър заповеди
 • Регистър болнични
 • Регистър на обектите
 • Регистър на превозните средства
 • Регистър на касовите апарати
 • Регистър инвестиции в други компании
 • Входяща и изходяща кореспонденция
 • Регистър Уведомления по чл.62 от КТ
 • Данъчни разлики
 • Данъчни временни разлики
 • Заеми и лизинги
 • MEMO регистрър, който описва типовите ангажименти за конкретна фирма
 • Чек лист ГСП
 • Чек лист месечно счетоводство
 • Чек лист месечни пейрол калкулации
 • Следене данъчен финансов резултат
 • Следене авансов корпоративен данък
 • Справка по чл.73 от ЗДДФЛ
 • Регистър оферти (за счетоводна къща)
 • Регистър договори (за счетоводна къща)
 • Експорт на покупки/продажби към Плюс Минус
 • Експорт на покупки/продажби към други счетоводни софтуери (поетапно добавяне)
 • Следене на отработеното време по клиенти (за счетоводна къща)
 • Калкулации на месечните такси (за счетоводна къща)
 • Фактуриране на месечните такси (за счетоводна къща)
 • Заявки за отпуски от служителите на счетоводната къща, генериране на заповед и мобла за отпуск (за счетоводна къща)
 • Система за издаване на фактури от клиентите на счетоводната къща (за счетоводна къща)
 • Трудови досиета на служителите на счетоводната къща (за счетоводна къща)
 • Web mobile версия
 • Статии (Бюлетин)
 • Автоматично получаване на банкови извлечения директно от съответната банка

При въпроси - изпратете ни запитване

Ако имате въпроси можете да проверите страницата ни ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ или да се свържете с нас.

FAQ Запитване

Как да закупя /тествам?

Можете да тествате системата напълно безплатно за 1 месец – моля изберете ДЕМО план по-горе. Ако желаете да закупите абонаментен план – изберете подходящия план според големината на вашата счетоводна къща или счетоводен отдел от плановете по-горе.

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна къща още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 1 месец