Често задавани въпроси

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация
Какво представлява CONTROLISY?
CONTROLISY е облачна система за управление и автоматизиране на счетоводната дейност. Използва OCR и спестява до 85% от времето за осчетоводяване на фактури, касови плащания, банкови извлечения и протоколи по чл.117, като извлича съответните данни, сглобява счетоводна контировка и прави импорт в счетоводна програма.
В кои счетоводни програми CONTROLISY прави импорт?
Освен универсален импорт, CONTROLISY прави импорт в следните счетоводни програми: Делта Про, Бизнес Навигатор, АЖУР, McMaser, WorkFlow, Плюс Минус, Softsystems, Булмар Офис, АЛМА Прим, Пасосс, EJ, Scipter, ФАКТ, CP Accounting, ЕДИС АСО, CsAcc. Повече информация може да намерите ТУК.
Какво отличава CONTROLISY от други подобни системи?
CONTROLISY се предлага като SaaS решение, необходимо е само да си направите профил и да започнете работа. Системата има CRM част, подходяща за счетоводни кантори и отдели. Разполага и с много мощен инструмент за електронно управление на документи (DMS), OCR, интелигентно извличане на данни от съдържанието на файлове, автоматично контиране.
Трябва ли да инсталирам CONTROLISY на мой сървър или локален компютър?
Не, CONTROLISY функционира като Software as a Service (SaaS) решение и се достъпва онлайн през уеб браузър Chrome (актуална версия), Opera (актуална версия), Edge Chromium (актуална версия). Необходимо е само да си създадете профил (CONTROLISY.com) и да стартирате работа.
На колко езика е преведен CONTROLISY?
Интерфейсът на системата функционира на български и английски.
Как документите постъпват в CONTROLISY?
Документите могат да постъпят по различни начини - сканиране в рамките на системата, качване на готови файлове, автоматично при получаване на имейл с файлове, чрез импортиране, качване без логин в системата чрез TEAMLOOK Uploads за Windows, Android и Web, чрез API интерфейс за връзка с външни системи.
CONTROLISY известява ли за важни и/или нови събития?
Да, системата изпраща вътрешни известия и по имейл за всяко важно събитие като нова задача, нов документ, необходимост от предприемане на действие в процес, и много други събития.
Има ли привю на файловете?
Да, за следните файлови типове системата генерира привю: pdf, jpg, jpeg, png, html, doc, docx, docm, odm, odp, ods, odt, ppt, pot, potm, pps, pptx, ppsx, pst, xls, xlsx, xlsm, eml, txt
CONTROLISY има ли вграден OCR (Optical character recognition)?
Да, системата използва OCR инструмент, който разпознава текст от pdf, jpg, jpeg, png файлови типове на различни езици, включително и български. Извлеченият текст се използва за т.нар. пълнотекстово индексиране, което е много удобен инструмент за търсене и намиране на файлове и документи чрез тяхното текстово съдържание. Извлеченият текст се използва и за интелигентно автоматично индексиране. Освен инструмент за OCR, CONTROLISY разполага с инструменти за извличане на текст с цел пълнотекстово индексиране за следните файлови типове: html, doc, docx, docm, odm, odp, ods, odt, ppt, pot, potm, pps, pptx, ppsx, pst, xls, xlsx, xlsm, eml, txt.
Как се попълват мета описанията на документите?
Системата позволява няколко начина за попълване на мета описанията на документите:
  • Автоматично за номер, дата, обща сума, данъчна основа, валута, валутен курс, ДДС ставка, контрагент (име, ЕИК, ДДС номер, адрес, управител), наличе на касово плащане, падеж, вид документ (фактура, дебитно известие, кредитно известие, проформа фактура) извлечени чрез OCR.
  • Ръчно, чрез попълване на съответните мета описания.
Къде се съхраняват документите, които качвам?
Документите се съхраняват на сървърите на CONTROLISY. Сървърите са позиционирани в професионална колокация в София и е осигурена среда на непрекъсваемост на работата. Данните се архивират ежедневно и се гарантира пълна сигурност на съхранението на информацията. Осигурена е денонощна жива охрана, видео наблюдение, защита от пожар, наводнения и земетресения, непрекъсваемост на електричестото захранване и интернет връзка. Сървърите са заключени в специален шкаф, като достъпът е строго регламентиран и ограничен.
Системата сертифицирана ли е по ISO?
Да, CONTROLISY е сертифициран по ISO/IEC 27001:2013 - Управление на информационната сигурност - вижте повече ТУК.
Трябва ли да се грижа за архив на данните?
Не, CONTROLISY изцяло поема ежедневното архивиране на данните. Прилагат се процедури за създаване на резервни копия (back-ups) и възстановяване на данни. Резервните копия (back-ups) се намират физически в друга професионална колокация, различна по местоположение от тази, в която се намират сървърите и сървърните компоненти. Всички дискови масиви са резервирани с повече от един носител на информация в подходяща система за подсигурено записване на информация (RAID). Използваната файлова система е с постоянно следене на контролните суми. Базата данни е организирана в клъстерен масив с няколко сървъра, всеки от които съдържа актуално състояние на базата данни с постоянна репликация помежду им. Всичко това осигурява непрекъсваемост на системата (отпадане на един от носителите на инфомация или сървър не води до спиране на системата и загуба на данни). Дисковите носители са предвидени за подмяна в режим “включено”.
Каква е цената на системата?
Предлагаме различни абонаменти планове. Повече информация можете да намерите ТУК.
Моите клиенти могат ли да достъпват системата?
Да, всеки клиент на счетоводната къща може да получи индивидуален профил в системата, чрез който може да достъпва своите счетоводни папки, в които може да качва/сканира документи, да прави справки, да следи плащания по фактури и др. подобни действия.
Мога ли да сложа свое лого?
Да, и не само това. CONTROLISY позволява индивидуално брандиране, което се изразява в:
  • Индивидуално лого, вкл. в логин формата
  • Индивидуален домейн
  • Индивидуална пощенски сървър

Не намирате отговор на вашия въпрос?

ЗАПОЧНЕТЕ ЧАТ
Или ни се обадете: 0886441407