Функционалности и характеристики на CONTROLISY
CONTROLISY е система за безхартиено счетоводство и автоматизиране на счетоводната дейност.
Чрез OCR и изкуствен интелект спестява до 85% от времето за осчетоводяване на фактури, банки и каса, сглобява контировки и импортира в счетоводна програма.
Тествайте безплатно за 2 месеца
Автоматично извличане на основните даннни от фактури чрез OCR и изкуствен интелект (AI)

От PDF файл, сканирана или снимана с телефон фактура (jpg, png) системата извлича автоматично номер, дата, вид документ, доставчик/клиент, данъчна основа, ДДС ставка, ДДС, обща стойност, валута, валутен курс, наличие на касово/картово плащане, падеж.

Автоматично извличане на артикулите от фактури

Системата намира редовете на фактурата, извлича от тях артикул, количество и стойност и автоматично обвързва всеки ред със счетоводна сметка.

Автоматична счетоводна контировка

Системата сама осчетоводява и се самообучава, като използва извлечените чрез OCR данни и изкуствен интелект (AI) данни. Спестява голяма част от времето за осчетоводяване на фактури и касови плащания. Използва сметкоплана от съответната счетоводна програма, може да прави сложни статии, вкл. статии с количества и аналитичности.

Бързо и автоматично осчетоводяване на банки

Системата прави автоматичен анализ на банковото извлечение и го преобразува в счетоводни контировки, вкл. отчитане на валутни курсови разлики. Спестява голяма част от времето за осчетоводяване на банкови извлечения.

Масово генериране на протоколи по чл.117 от ЗДДС

Генерирайте с един клик протоколите по чл.117 от ЗДДС за всички фактури от конкретен месец. Протоколите автоматично се прикачват към всяка фактура като отделен PDF файл и се експортират към счетоводната програма, за да намерят отражение в дневниците по ЗДДС.

Импорт в счетоводна програма заедно със счетоводна контировка

Фактури за покупки и продажби, банкови плащания, касови плащания, протоколи по чл.117 и свободни контировки се експортират от CONTROLISY, и се импортират в 16 счетоводни програми:
Делта Про, Бизнес Навигатор, АЖУР, McMaser, WorkFlow, Плюс Минус, Softsystems, Булмар Офис, АЛМА Прим, Пасосс, EJ, Scipter, ФАКТ, CP Accounting, ЕДИС АСО, CsAcc.

Безхартиено счетоводство и онлайн документооборот

Получавайте счетоводни документи от всякъде. Осчетоводявайте от всякъде. Работете със служители, които не са позиционирани във вашия офис, включително живеещи в други населени места. Работете за клиенти, които не са установени във вашето населено място.

Удобен интерфейс за преглед на фактури

На един екран виждате привю на фактурата (от ляво), извлечените данни и контировка (от дясно). С един клик потвърждавате, че фактурата е готова за експорт към счетоводна програма, веднага след което системата отваря следващата по ред фактура за преглед.

Масова редакция на данните по фактури

Масовата редакция позволява едновременно редактиране на данните по множество фактури, което значително ускорява работата със системата - счетоводен статус, дата, счетоводен месец, ДДС месец, контрагент, ДДС режим и т.н.

Подробна история към всяка фактура

Всяка фактура поддържа подробна история за всичко, което се е случвало с нея от момента на добавянето й в системата - създаване, редакция (за всяко поле отделно), отваряне. Данните от историята предоставят отлична възможност за проследяване на събития в рамките на жизненият цикъл на всеки документ.

Многобройни методи за качване на фактури и банкови извлечения

Качвайте и сканирайте директно в системата или използвайте приложението UPLOADS (телефон/таблет/компютър). Изпращайте документите по имейл директно до съответната папка. Използвайте Google Drive и Dropbox интеграциите. Клиентите на счетоводната кантора могат да качват счетоводни документи директно от своите офиси.

Индикация за дублирани и проформа фактури

Системата намира и показва на счетоводителя дублираните фактури и проформа фактурите. Индикира погрешно качените фактури.

Известия за нови счетоводни документи

Получавате известие, веднага, след като клиентът качи нови фактури или банкови извлечения.

Комуникация по проблемни фактури

Маркирайте проблемните документи и бързо и лесно намирайте решения като комуникирате с клиентите през самата фактура.

Мощно търсене

Системата осигурява много гъвкаво търсене на фактури, банкови извлечения и всякакви други документи по множество критерии. Намерените документи могат много лесно да бъдат свалени чрез масово сваляне на файлове. По този начин намирането и изпращането на документи за данъчна ревизия или независим одит става бърз, лесен и приятен процес.

Справки

Използвайте богат набор от справки - Статистика по папки, Общи статистики, Контрол, Хронология на счетоводните записи, Обороти по сметка, Липсващи фактури, Издадени протоколи по чл.117, Универсален експорт на данни.

Проследяване на плащания

Всяка фактура поддържа информация за платежен статус и стойност на неизплатената част в съответната валута. Използвайте тази информация, за да проследявате динамично плащанията по фактури. Клиентите на счетоводни кантори могат сами да въвеждат информация за плащанията.

Фирмени досиета

Поддържайте и използвайте данните във фирмените досиета - подробна и подредена информация за фирмите, които обслужвате, лица за контакт, отговорници, съдружници, управители и др.

Потребителски профили

Създавайте потребителски профили както на потребители от вътрешния екип на счетоводната кантора/отдел, така и на външни потребители (представители на клиенти на счетоводната кантора). Външинте потребители могат да достъпват части от системата, до които сте им дали права с цел да добавят нови фактури и банкови извлечения, да генерират справки по документи, платежни статуси и т.н.

Данни за заплати и трудови досиета

Поддържайте подробни регистри на служителите на компаниите. Всеки служител се обвързва с 1 или повече документи от трудовото му досие. Съхранявайте общи документи за Заплати.

Изпращане на чувствителна ТРЗ информация

Използвайте системата за изпращане на чувствителна ТРЗ информация през криптиран канал.

Timesheets

Отчитане на количество работа, проследяване в реално време, справки за ценообразуване.

Календар и периодични задачи

Не пропускате срокове и ангажименти, лесно търсене на задачи по фирми и служители.

Чек листове

Организирате дейността си чрез Чек лист ДДС, Чек лист Ревизии и одити.

Български / Английски

За удобство на Вашите англоговорящи клиенти, системата може да се използва и на английски.

Индивидуално брандиране

Брандирайте системата с Ваши име, лого, домейн. Използвайте собствен пощенски сървър, който да изпраща/получава имейли от името на системата.

Данни за потребителя (1/4)

Име и фамилия е задължително. Допустими са 2 думи.
Имейл е задължително
Телефон e задължително
ПРОДЪЛЖИ

Данни за профила (2/4)

Име на профил e задължително
Потребителско име e задължително и трябва да съдържа от 8 до 25 символа (цифри и латински букви)
Имейл е задължително
Посочете кой счетоводен софтуер използвате
ПРОДЪЛЖИ

Данни за компанията (3/4)

ЕИК е задължително и трябва да съдържа 9 символа
Моля, въведете валидно ЕИК
ИЗВЛЕЧИ ДАННИ

Данни за компанията (3/4)

Име на компания е задължително и трябва да съдържа от 6 до 100 символа
ДДС номер е задължително и трябва да съдържа 11 символа
Управител е задължително и трябва да съдържа от 6 до 100 символа
Адрес по седалище е задължително и трябва да съдържа от 10 до 200 символа
ПРОДЪЛЖИ

Съгласия (4/4)

Трябва да се съгласите с условията за ползване


Трябва да се съгласите със Споразумението за обработване на лични данни


Трябва да посочите, че се сте информиран за Политиката за защита на личните данни


Трябва да се съгласите с политиката за "бисквитки"


РЕГИСТРАЦИЯ
При регистрацията възникна грешка. Моля опитайте отново.
Благодарим Ви за интереса към Controlisy accounting!
На посочения от Вас имейл ще получите съобщение, с което трябва да потвърдите имейла си. Ако до 5 минути не получите съобщението, моля проверете спам папката на пощенската си кутия.