Осчетоводяване на 100 фактури за 23 минути

Направихме ексепримент и засякохме времето за осчетоводяване на 100 покупни фактури.

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация

17 Декември 2020, автор Константин Стоянов

Направихме експеримент с цел да засечем времето за обработка с CONTROLISY и импортиране в счетоводна програма на 100 фактури за покупки.

Предварително добавихме 100 фактури за покупки, като това беше втори цикъл на осчетоводяване, т.е. системата се беше самообучила и така "сглоби" автоматично най-точните счетоводни контировки и почти не се наложи да правим корекция на счетоводни операции.

Веднага след добавянето на фактурите, системата извлече и автоматично е попълни към всяка фактура: номер, дата, сума, валута, валутен курс, ДДС ставка, контрагент, касово плащане и "сглоби" счетоводна контировка.

Минаваме през визуална проверка на всяка фактура и нанасяме корекции по данни и счетоводни записи, ако е необходимо. На няколко фактури системата не беше извлякла точно сумата и се наложи ръчно да се коригира, а при фактурите от Софийска вода системата беше взела клиентския номер като номер на фактура и се наложи ръчна промяна. На 3-4 фактури се наложи ръчно да променим контировката, като на някои от тях ръчната промяна се състоеше в избор с един клик на друга алтернативна контировка.

Постигнати резултати:

  • 22 минути за обработка на 100 фактури за покупки.
  • 1 минута за експорт и импорт в счетоводна програма (в случая използвахме Делта Про)
  • Осчетоводяването на 1 покупна фактура отне около 14 секунди.

Ако не бяха обясненията по време на видеото и наличие на условия за съсредоточаване върху работата може да се постигне и по-добър резултат, с който времето да се намали с от 3 до 5 минути.

ВИДЕО

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца

Не намирате отговор на вашия въпрос?

ЗАПОЧНЕТЕ ЧАТ
Или ни се обадете: 0886441407