Въпроси за сигурността при избор на облачен софтуерен продукт

3 въпроса, които да си зададете за сигурността на информацията при избор на автоматизиращ софтуерен продукт.

21 Декември 2020, автор Петя Балабанова

 

Сигурността на съхранение на данните е ключова за счетоводната дейност. Причина за това не е само фактът, че се обработва финансова информация, а това, че се борави с доверието на клиента.

Доверието е в основата на доброто партньорство и дълготрайно сътрудничество с клиентите.

Конфиденциалността на информацията и нейното надеждно съхранение е изключително важен фактор при избор на всяко ново софтуерно решение, което касае счетоводна информация. Останете внимателни за сигурността на вашите данни, за да подсигурите доверието на своите клиенти.

Началото на дигиталната ера в счетоводството води до търсене на софтуерни продукти за автоматизация на счетоводната дейност. Какви са обаче рисковете, свързани със сигурността, при избор на такъв продукт?

Следните 3 въпроса са ключови при взимане на решение за ибор на подходящо софтуерно решение:

1. Има ли риск от загуба на информация?

Загубата на информация може да е в резултат на техническа неизправност на сървърите, която може да е причинена от токови удари, наводнения, пожар, земетресение, кражба и други физически фактори, свързани с мястото, където се съхраняват сървърите.

Много често мястото на съхранение на сървърите е в шкафове или свободни ниши на офисите, като не се съблюдават специални изисквания за безопасност. Възможността огромни масиви от информация да изчезнат, при рискови фактори е голяма. Поради тази причина все повече клиенти се интересуват от физическата локация и начинът на съхранение на тяхната информация.

Има компании, които съхраняват данните ви в чужбина, вкл. извън Европейския съюз, което може да е сигнал за потенциални проблеми със сигурността.

Въпросите, на които трябва да имате отговор, при избор на софтуерен продукт е: къде се намират сървърите, как се архивира информацията, кой гарантира за нейната сигурност, как и кога се правят архиви на данните?

2. Има ли риск от прекъсване на услугата?

Непрекъсваемостта на услугата може да се наруши от смущения или спиране на Интернет връзката при сървърите, спиране на токозахранването или технически инциденти, водещи до необходимост от подмяна на хардуерни компоненти. Невъзможност да ползвате софтуера в продължение на няколко часа може да доведе до проблеми с вашите клиенти и пропускане на важни срокове.

Запознайте се с политиките на софтуерното решение ъв връзка с осигуряване на непрекъсваемост и дали преценете дали тя ви удовлетворява.

3. Има ли риск от злоупотреба с неоторизирано споделяне на информацията?

Некоректно разпространение на информация, която е строго фирмена, чувствителна, вкл. лични данни, което може да бъде направено от софтуерния доставчик, така и да има пропуски в достъпността на информацията, в разработката на самият софтуерен продукт.

Защитата на личните данни и лична информация би следвало да се гарантира както от безупречната бизнес етика на доставчика, така и от GDPR съвместимостта на продукта, който предлага.

Важно е да знаете кой стои зад софтуерния продукт, който купувате – история на компанията, екип, управители/собственици и техни начинания в миналото, които може да са сигнал за вас, че вашата информация може да не се съхранява правилно и да има възможности за злоупотреба с нея. Уверете се, че управителите и собствениците на софтуерния продукт не са скрити зад "параван" и не афишират по никакъв начин своето лице и име. Ако това е така, вероятно сте попаднали на "червен" сигнал за потенциална опасност и увеличава възможността за некоректна практика.

CONTROLISY accounting

CONTROLISY accounting е софтуерно решение за управление и автоматизация на счетоводна дейност.

Сървърите на CONTROLISY са позиционирани в професионална колокация в София и е осигурена среда на непрекъсваемост на работата. Данните се архивират ежедневно и се гарантира пълна сигурност на съхранението на информацията. Осигурена е денонощна жива охрана, видео наблюдение, защита от пожар, наводнения и земетресения, непрекъсваемост на електрическото захранване и интернет връзка. Сървърите са заключени в специални шкафове, като достъпът е строго регламентиран и ограничен.

Сървърите работят в клъстър, така че повредата на сървър или негови компоненти не води до отказ на цялата система и осигурява непрекъсваемост на услугата.

CONTROLISY accounting е създаден от счетоводители, които са утвърдени професионалисти в бранша. Собственост е на Тиймлук ООД - компания, чиито собствениците и управители са специалисти с дългогодишен счетоводен и IT опит и имат безупречна репутация в счетоводните среди. Застават с имената и биографиите си, което е гаранция за пълна конфиденциалност и нулев риск от злоупотреба с информация.

Вижте Споразумението за обработване на лични данни в CONTROLISY accounting

Вижте Политиката за защита на личните данни в CONTROLISY accounting

Вижте Условията за ползване на CONTROLISY accounting

Данни за потребителя (1/4)

Име и фамилия е задължително. Допустими са 2 думи.
Имейл е задължително
Телефон e задължително
ПРОДЪЛЖИ

Данни за профила (2/4)

Име на профил e задължително
Потребителско име e задължително и трябва да съдържа от 8 до 25 символа (цифри и латински букви)
Имейл е задължително
Посочете кой счетоводен софтуер използвате
ПРОДЪЛЖИ

Данни за компанията (3/4)

ЕИК е задължително и трябва да съдържа 9 символа
Моля, въведете валидно ЕИК
ИЗВЛЕЧИ ДАННИ

Данни за компанията (3/4)

Име на компания е задължително и трябва да съдържа от 6 до 100 символа
ДДС номер е задължително и трябва да съдържа 11 символа
Управител е задължително и трябва да съдържа от 6 до 100 символа
Адрес по седалище е задължително и трябва да съдържа от 10 до 200 символа
ПРОДЪЛЖИ

Съгласия (4/4)

Трябва да се съгласите с условията за ползване


Трябва да се съгласите със Споразумението за обработване на лични данни


Трябва да посочите, че се сте информиран за Политиката за защита на личните данни


Трябва да се съгласите с политиката за "бисквитки"


РЕГИСТРАЦИЯ
При регистрацията възникна грешка. Моля опитайте отново.
Благодарим Ви за интереса към Controlisy accounting!
На посочения от Вас имейл ще получите съобщение, с което трябва да потвърдите имейла си. Ако до 5 минути не получите съобщението, моля проверете спам папката на пощенската си кутия.