OCR на 200 фактури - 96.3% успеваемост

Направихме ексепримент и изчислихме успеваемостта на OCR при 200 фактури.

05 Февруари 2021, автор Константин Стоянов

 

Направихме експеримент, при който качихме в CONTROLISY 200 фактури за покупки и изчислихме успеваемостта на OCR. Целта беше да разберем как се справя системата с автоматично попълване на следните полета: Номер, Дата, Контрагент (Име, ЕИК, ДДС номер), Стойност, Валута, ДДС ставка, Вид плащане. Фактурите, с които направихме експеримента целенасочено бяха подбрани да са от различни видове, различни доставчици, и с различно качество на сканиране.

Счетоводител разгледа всяка една от фактурите и записа във файл съответните констатации.

Резултатите от теста са следните:

  • Обща средна успеваемост: 96.3%
  • Дял на фактурите с правилно извлечен Номер: 93.0%
  • Дял на фактурите с правилно извлечена Дата: 96.0%
  • Дял на фактурите с правилно извлечена Контрагент: 97.0%
  • Дял на фактурите с правилно извлечен Стойност: 89.5%
  • Дял на фактурите с правилно извлечена Валута: 99.0%
  • Дял на фактурите с правилно извлечена ДДС ставка: 99.0%
  • Дял на фактурите с правилно извлечена Вид плащане: 100.0%
Подробни данни от направения експеримент
1 - Номер, 2 - Дата, 3 - Контрагент, 4 - Сума, 5 - Валута, 6 - ДДС ставка, 7 - Вид плащане
1 2 3 4 5 6 7
недаданедадада
дададанедадада
дадададададада
даданедададада
дададанедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
недададададада
дадададададада
нененедададада
дадададададада
дадададададада
дададанедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
данедадададада
дададанедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дададанедадада
дадададададада
дададанедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дададанедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
даданедададада
дадададададада
дадададададада
ненедадададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
ненеданенедада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
недададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дададанедадада
недададададада
дадададададада
недададададада
1 2 3 4 5 6 7
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
даданенедадада
дадададададада
недададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дададададанеда
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дададанедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дададанедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дададанедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дададанедадада
дададанедадада
дадададададада
недададададада
дадададададада
ненедадададада
дадададададада
дададанедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дададанедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дададанедадада
дадададададада
дададададанеда
ненененедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
нененедададада
дадададададада
дадададададада
дададанедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
данедадададада
дадададададада
дадададададада
недададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада

Данни за потребителя (1/4)

Име и фамилия е задължително. Допустими са 2 думи.
Имейл е задължително
Телефон e задължително
ПРОДЪЛЖИ

Данни за профила (2/4)

Име на профил e задължително
Потребителско име e задължително и трябва да съдържа от 8 до 25 символа (цифри и латински букви)
Имейл е задължително
Посочете кой счетоводен софтуер използвате
ПРОДЪЛЖИ

Данни за компанията (3/4)

ЕИК е задължително и трябва да съдържа 9 символа
Моля, въведете валидно ЕИК
ИЗВЛЕЧИ ДАННИ

Данни за компанията (3/4)

Име на компания е задължително и трябва да съдържа от 6 до 100 символа
ДДС номер е задължително и трябва да съдържа 11 символа
Управител е задължително и трябва да съдържа от 6 до 100 символа
Адрес по седалище е задължително и трябва да съдържа от 10 до 200 символа
ПРОДЪЛЖИ

Съгласия (4/4)

Трябва да се съгласите с условията за ползване


Трябва да се съгласите със Споразумението за обработване на лични данни


Трябва да посочите, че се сте информиран за Политиката за защита на личните данни


Трябва да се съгласите с политиката за "бисквитки"


РЕГИСТРАЦИЯ
При регистрацията възникна грешка. Моля опитайте отново.
Благодарим Ви за интереса към Controlisy accounting!
На посочения от Вас имейл ще получите съобщение, с което трябва да потвърдите имейла си. Ако до 5 минути не получите съобщението, моля проверете спам папката на пощенската си кутия.