Индивидуално брандиране и персонализиране на CONTROLISY accounting

Конфигурирайте ваше име, лого, имейл и домейн

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация

12 Март 2021, автор Константин Стоянов

В CONTROLISY accountig разработихме набор от инструменти, с които всяка счетоводна кантора може да брандира и персонализира системата. По този начин счетоводните кантори подобряват потребителското преживяване на своите клиенти.

Персонализирането може да се направи в следните направления:

1. Индивидуално име на системата

Тази възможност е включена автоматично и винаги името на системета е това, което счетоводната кантора индивидуално е настроила. Промяна на името на системета може да се направи от собственик на профил от 09-Профил/01-Лиценз и настройки, натиска се бутон "отвори" и в отворения прозорец се избира "таб Персонализация", където се променя стойността на полето "Име профил".

2. Лого на счетоводната кантора

Системата поддържа 3 вида фирмени лога

 • Голямо лого
 • Малко лого
 • Favicon

Голямото лого се използва във формата за вход. Размери 300 x 300 пиксела (jpg, png). За да се вижда голямо лого във формата за вход е необходимо да е направена персонализация на домейн (вижте т.4 "Индивидуален домейн").

Малко лого - показва се в горния ляв ъгъл на системата. Размери 50 x 50 пиксела (jpg, png).

Favicon се показва като малка икона върху таба на всеки прозорец. Размери 16 x 16 пиксела (jpg, png).

Логата се добавят и премахват в 09-Профил/01-Лиценз и настройки, натиска се бутон "отвори" и в отворения прозорец се избира "таб Персонализация", където се намират полетата "Голямо лого", "Малко лого", "Favicon".

3. Индивидуален имейл

Системата позволява да я свържете с ваш пощенски сървър или gmail, така че всички служебни имейли да се изпращат от името на пощенския ви сървър, а не от името на CONTROLISY. Можете да конфигурирате 2 отделни имейла, които имат различно предназначение:

 • Централен имейл - използва се за изпращане на автоматични системни съобщения (нов потребител, нов отговорник, забравена парола, нови фактури и т.н.)
 • Имейл за получаване на документи - използва се за получаване на фактури и други документи по имейл, за папки, за които е активирано получаването на документи по имейл.

Конфигурирането на имейли се прави в 09-Профил/01-Лиценз и настройки, натиска се бутон "отвори" и в отворения прозорец се избира "таб Персонализация", където се намира полето "Настройки имейл". Чрез бутон "редактирай", който се намира към всеки от имейлите, се отваря форма, в която се посочват необходимите данни, както следва:

За Централен имейл

 • Статус - активен или неактивен
 • Email - имейлът адресът, от който системата ще изпраща имейли. Служи и за потребителско име за конкретния пощенски сървър.
 • Нова парола - парола за конкретния пощенски сървър.
 • Име на имейла - името, с което ще се изпраща имейла. Например: Системен имейл и т.н.
 • SMTP Host - адрес на пощенския сървър, от който ще се изпращат имейли. Например: smtp.gmail.com
 • SMTP Port - порт за комуникация. Например: 465
 • SMTP Secure - ssl или tls
 • SMTP Authentication - дали се изисква удостоверяване. YES или NO.
 • Reply to - тук може да се посочи имейл, който да получава отговори, ако получател на системен имейл е решил да отговори.

За Имейл за получаване на документи

 • Статус - активен или неактивен
 • Email - имейл адресът, от който системата ще изпраща и получава имейли. Служи и за потребителско име за конкретния пощенски сървър.
 • Нова парола - парола за конкретния пощенски сървър.
 • SMTP Host - адрес на пощенския сървър, от който ще се изпращат имейли. Например: smtp.gmail.com
 • SMTP Port - порт за комуникация. Например: 465
 • SMTP Secure - ssl или tls
 • SMTP Authentication - дали се изисква удостоверяване. YES или NO.
 • IMAP/POP3 Host - адрес на пощенския сървър, от който ще се изчитат получените имейли. Например: imap.gmail.com
 • IMAP/POP3 Port - порт за комуникация. Например: 993
 • IMAP/POP3 Connect path - специфична настройка, свързана със сертификатите. Например: /imap/ssl/novalidate-cert или /pop3/ssl/novalidate-cert

Примерни настройки за Gmail:

За Централен имейл:

 • Статус - активен
 • Email - example@gmail.com
 • Нова парола - паролата е 16 разрядна и се генерира от Google профила (Manage your Google account), секция Security, част App passwords. За да виждате и работите с част App passwords е необходимо да сте активирали 2-факторната оторизация
 • Име на имейла - Системен имейл
 • SMTP Host - smtp.gmail.com
 • SMTP Port - 465
 • SMTP Secure - ssl
 • SMTP Authentication - YES
 • Reply to - example2@gmail.com

За Имейл за получаване на документи:

 • Статус - активен
 • Email - exampledocs@gmail.com
 • Нова парола - паролата е 16 разрядна и се генерира от Google профила (Manage your Google account), секция Security, част App passwords. За да виждате и работите с част App passwords е необходимо да сте активирали 2-факторната оторизация
 • SMTP Host - smtp.gmail.com
 • SMTP Port - 465
 • SMTP Secure - ssl
 • SMTP Auth Login - YES
 • IMAP/POP3 Host - imap.gmail.com. Необходимо е в настройки на Gmail/Forwarding and POP-IMAP/"IMAP access" изрично да се разреши използването на IMAP
 • IMAP/POP3 Port - 993
 • IMAP/POP3 Connect path - /imap/ssl/novalidate-cert

Източник: Check Gmail through other email platforms

4. Индивидуален домейн

Индивидуалният домейн позволява системата да изглежда така, все едно е инсталирана на ваш сървър. За да се настрои индивидуален домейн е необходимо да се свършете с нас, за да ви обясним какво трябва да направите от страна на вашия сървър, след което нашите системни администратори ще направят съответните конфигурации на сървърите на CONTROLISY. При активиран индивидуален домейн в логин формата ще се появи и голямото лого, което сте добавили към Лиценз и настройки.

Препоръчваме Ви индивидуалният домейн да е поддомейн на основен доймейн, който използвате. Например: office.example.com, documents.example.com, portal.example.com и т.н.

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца

Не намирате отговор на вашия въпрос?

ЗАПОЧНЕТЕ ЧАТ
Или ни се обадете: 0886441407