Индивидуално брандиране и персонализиране на CONTROLISY accounting

Конфигурирайте ваше име, лого, имейл и домейн

12 Март 2021, автор Константин Стоянов

 

В CONTROLISY accountig разработихме набор от инструменти, с които всяка счетоводна кантора може да брандира и персонализира системата. По този начин счетоводните кантори подобряват потребителското преживяване на своите клиенти.

Персонализирането може да се направи в следните направления:

1. Индивидуално име на системата

Тази възможност е включена автоматично и винаги името на системета е това, което счетоводната кантора индивидуално е настроила. Промяна на името на системета може да се направи от собственик на профил от 09-Профил/01-Лиценз и настройки, натиска се бутон "отвори" и в отворения прозорец се избира "таб Персонализация", където се променя стойността на полето "Име профил".

2. Лого на счетоводната кантора

Системата поддържа 3 вида фирмени лога

 • Голямо лого
 • Малко лого
 • Favicon

Голямото лого се използва във формата за вход. Размери 300 x 300 пиксела (jpg, png). За да се вижда голямо лого във формата за вход е необходимо да е направена персонализация на домейн (вижте т.4 "Индивидуален домейн").

Малко лого - показва се в горния ляв ъгъл на системата. Размери 50 x 50 пиксела (jpg, png).

Favicon се показва като малка икона върху таба на всеки прозорец. Размери 16 x 16 пиксела (jpg, png).

Логата се добавят и премахват в 09-Профил/01-Лиценз и настройки, натиска се бутон "отвори" и в отворения прозорец се избира "таб Персонализация", където се намират полетата "Голямо лого", "Малко лого", "Favicon".

3. Индивидуален имейл

Системата позволява да я свържете с ваш пощенски сървър или gmail, така че всички служебни имейли да се изпращат от името на пощенския ви сървър, а не от името на CONTROLISY. Можете да конфигурирате 2 отделни имейла, които имат различно предназначение:

 • Централен имейл - използва се за изпращане на автоматични системни съобщения (нов потребител, нов отговорник, забравена парола, нови фактури и т.н.)
 • Имейл за получаване на документи - използва се за получаване на фактури и други документи по имейл, за папки, за които е активирано получаването на документи по имейл.

Конфигурирането на имейли се прави в 09-Профил/01-Лиценз и настройки, натиска се бутон "отвори" и в отворения прозорец се избира "таб Персонализация", където се намира полето "Настройки имейл". Чрез бутон "редактирай", който се намира към всеки от имейлите, се отваря форма, в която се посочват необходимите данни, както следва:

За Централен имейл

 • Статус - активен или неактивен
 • Email - имейлът адресът, от който системата ще изпраща имейли. Служи и за потребителско име за конкретния пощенски сървър.
 • Нова парола - парола за конкретния пощенски сървър.
 • Име на имейла - името, с което ще се изпраща имейла. Например: Системен имейл и т.н.
 • SMTP Host - адрес на пощенския сървър, от който ще се изпращат имейли. Например: smtp.gmail.com
 • SMTP Port - порт за комуникация. Например: 465
 • SMTP Secure - ssl или tls
 • SMTP Authentication - дали се изисква удостоверяване. YES или NO.
 • Reply to - тук може да се посочи имейл, който да получава отговори, ако получател на системен имейл е решил да отговори.

За Имейл за получаване на документи

 • Статус - активен или неактивен
 • Email - имейл адресът, от който системата ще изпраща и получава имейли. Служи и за потребителско име за конкретния пощенски сървър.
 • Нова парола - парола за конкретния пощенски сървър.
 • SMTP Host - адрес на пощенския сървър, от който ще се изпращат имейли. Например: smtp.gmail.com
 • SMTP Port - порт за комуникация. Например: 465
 • SMTP Secure - ssl или tls
 • SMTP Authentication - дали се изисква удостоверяване. YES или NO.
 • IMAP/POP3 Host - адрес на пощенския сървър, от който ще се изчитат получените имейли. Например: imap.gmail.com
 • IMAP/POP3 Port - порт за комуникация. Например: 993
 • IMAP/POP3 Connect path - специфична настройка, свързана със сертификатите. Например: /imap/ssl/novalidate-cert или /pop3/ssl/novalidate-cert

Примерни настройки за Gmail:

За Централен имейл:

 • Статус - активен
 • Email - example@gmail.com
 • Нова парола - паролата е 16 разрядна и се генерира от Google профила (Manage your Google account), секция Security, част App passwords. За да виждате и работите с част App passwords е необходимо да сте активирали 2-факторната оторизация
 • Име на имейла - Системен имейл
 • SMTP Host - smtp.gmail.com
 • SMTP Port - 465
 • SMTP Secure - ssl
 • SMTP Authentication - YES
 • Reply to - example2@gmail.com

За Имейл за получаване на документи:

 • Статус - активен
 • Email - exampledocs@gmail.com
 • Нова парола - паролата е 16 разрядна и се генерира от Google профила (Manage your Google account), секция Security, част App passwords. За да виждате и работите с част App passwords е необходимо да сте активирали 2-факторната оторизация
 • SMTP Host - smtp.gmail.com
 • SMTP Port - 465
 • SMTP Secure - ssl
 • SMTP Auth Login - YES
 • IMAP/POP3 Host - imap.gmail.com. Необходимо е в настройки на Gmail/Forwarding and POP-IMAP/"IMAP access" изрично да се разреши използването на IMAP
 • IMAP/POP3 Port - 993
 • IMAP/POP3 Connect path - /imap/ssl/novalidate-cert

Източник: Check Gmail through other email platforms

4. Индивидуален домейн

Индивидуалният домейн позволява системата да изглежда така, все едно е инсталирана на ваш сървър. За да се настрои индивидуален домейн е необходимо да се свършете с нас, за да ви обясним какво трябва да направите от страна на вашия сървър, след което нашите системни администратори ще направят съответните конфигурации на сървърите на CONTROLISY. При активиран индивидуален домейн в логин формата ще се появи и голямото лого, което сте добавили към Лиценз и настройки.

Препоръчваме Ви индивидуалният домейн да е поддомейн на основен доймейн, който използвате. Например: office.example.com, documents.example.com, portal.example.com и т.н.

Данни за потребителя (1/4)

Име и фамилия е задължително. Допустими са 2 думи.
Имейл е задължително
Телефон e задължително
ПРОДЪЛЖИ

Данни за профила (2/4)

Име на профил e задължително
Потребителско име e задължително и трябва да съдържа от 8 до 25 символа (цифри и латински букви)
Имейл е задължително
Посочете кой счетоводен софтуер използвате
ПРОДЪЛЖИ

Данни за компанията (3/4)

ЕИК е задължително и трябва да съдържа 9 символа
Моля, въведете валидно ЕИК
ИЗВЛЕЧИ ДАННИ

Данни за компанията (3/4)

Име на компания е задължително и трябва да съдържа от 6 до 100 символа
ДДС номер е задължително и трябва да съдържа 11 символа
Управител е задължително и трябва да съдържа от 6 до 100 символа
Адрес по седалище е задължително и трябва да съдържа от 10 до 200 символа
ПРОДЪЛЖИ

Съгласия (4/4)

Трябва да се съгласите с условията за ползване


Трябва да се съгласите със Споразумението за обработване на лични данни


Трябва да посочите, че се сте информиран за Политиката за защита на личните данни


Трябва да се съгласите с политиката за "бисквитки"


РЕГИСТРАЦИЯ
При регистрацията възникна грешка. Моля опитайте отново.
Благодарим Ви за интереса към Controlisy accounting!
На посочения от Вас имейл ще получите съобщение, с което трябва да потвърдите имейла си. Ако до 5 минути не получите съобщението, моля проверете спам папката на пощенската си кутия.