Timesheets в CONTROLISY

Нова функционалност за отчитане на дейности

25 Май 2021, автор Константин Стоянов

 

От днес (25 Май 2021 г.) в CONTROLISY accountig е налична нова функционалност, чрез която служителите на счетоводна кантора могат да отчитат извършените дейности по клиенти и услуги. Това са т.нар. timesheets, които могат да се използват от управителите на счетоводни кантори както за проследяване натовареността на екипа, така и за фактуриране на услуги, таксата на които зависи от определено количество (часове, брой и др.).

1. Конфигуриране

Списъкът от елементи на отчитане се създава в 08-Настройки/12-Дейности. Първоначално има създадени няколко дейности, но те могат да бъдат променени или допълнени с произволен брой нови, така че да отговорят на нуждите на счетоводната кантора. Към всяка дейност се указва услуга (Счетоводство или Заплати), категория (избор от списък с възможност за допълване), наименования на български и английски, мерна единица и статус.

Промяната и създаване на нови дейности може да се прави само от модератор на профила.

2. Отчитане на дейност

Налични са два метода за отчитане на дейност - класическо отчитане и проследяване в реално време. Бутоните за отчитане се намират в горния десен ъгъл на системата ("Въведи отчет" и "Старт запис").

2.1. Класическо отчитане

Този метод се използва в случаите, в които потребителят вече е извършил дейността и трябва да я отчете. Задължително се използва за дейности, които се отчитат с мерни единици, различни от минути и часове.

Натиска се бутон "Въведи отчет". Системата показва форма в която се избира "Счетоводен месец" (системата го попълва автоматично, като не се допускат стойности, различни от текущ и предходен месец), "Фирмено досие" (ако потребителят се намира в някоя от папките на фирмено досие, полето се попълва автоматично), "Дейност", "Количество". По подразбиране полето "Изготвил" е попълнено с имената на потребителя, който отчита дейността, но ако това е модератор, името може да се смени. Ако е необходимо, може да се въведе бележка.

2.2. Проследяване в реално време

Този метод може да се използва само за дейности, които се отчитат в минути или часове и потребителят е решил да проследи изпълнението в реално време като стартира отчитане, което спира в момента на приключване на изпълнението.

За стартиране на отчитане се натиска бутон "Старт запис". Системата показва форма в която се избира "Фирмено досие" (ако потребителят се намира в някоя от папките на фирмено досие, полето се попълва автоматично) и "Дейност" (избор на дейности, които се измерват с минути или часове). Натиска се бутон "Стартирай" и проследяването в реално време започва.

В този момент бутонът "Старт запис" се променя на "Записва" и се появява червена точка, която мига непрекъснато докато записът е включен. Ако се натисне бутон "Записва", системата отваря форма, в която има 3 бутона - "Спри временно", "Приключи" и "Анулирай". Бутон "Анулирай" прекъсва проследяването и не записва отчетено време. Бутон "Приключи" прекъсва проследяването и прави запис в регистъра на дейностите. Бутон "Спри временно" поставя проследяването на пауза, като променя основния бутон "Записва" на "На пауза".

Натискането на бутон "На пауза" отваря форма, в която имаме бутон за продължаване на записа ("Продължи"), както и бутони "Приключи" и "Анулирай", които имат функциите, описани по-горе.

3. Отчет на дейностите

Отчетените дейности се съхраняват в папка 02-Управление на клиенти/06-Отчет на дейностите. Достъп до папката имат само модератори на профила. След създаването си, дейностите получават автоматично статус "1-необработен". Ако има необходимост, модераторите могат да променят статусите на "3-обработен" или "9-отхвърлен".

4. Справки за дейности

Таб Дейности в централния дашборд ("Начало"), който се вижда само от модератори на профила, дава възможност да се генерират справки по дейности, служители и клиенти в различни сечения. Справките могат да се експортират в Excel. Системата осигурява филтриране на резултатите по "Счетоводен месец", "Статус", "Компания", "Група компании", "Услуга", "Категория", "Дейност" и "Служител".

Информацията може да се покаже в следните варианти (таб "отчетени"):

  • По компании и дейности, вкл. 3-то ниво за служител
  • По компании и служители, вкл. 3-то ниво за дейност
  • По служители и компании, вкл. 3-то ниво за дейност
  • По служители и дейности, вкл. 3-то ниво за компания
  • По дейност и компании, вкл.3-то ниво за служител
  • По дейност и служители, вкл. 3-то ниво за компания
  • Хронологично

Таб "в момента" показва информация за всички стартирани проследявания на дейности в реално време по служители.

Данни за потребителя (1/4)

Име и фамилия е задължително. Допустими са 2 думи.
Имейл е задължително
Телефон e задължително
ПРОДЪЛЖИ

Данни за профила (2/4)

Име на профил e задължително
Потребителско име e задължително и трябва да съдържа от 8 до 25 символа (цифри и латински букви)
Имейл е задължително
Посочете кой счетоводен софтуер използвате
ПРОДЪЛЖИ

Данни за компанията (3/4)

ЕИК е задължително и трябва да съдържа 9 символа
Моля, въведете валидно ЕИК
ИЗВЛЕЧИ ДАННИ

Данни за компанията (3/4)

Име на компания е задължително и трябва да съдържа от 6 до 100 символа
ДДС номер е задължително и трябва да съдържа 11 символа
Управител е задължително и трябва да съдържа от 6 до 100 символа
Адрес по седалище е задължително и трябва да съдържа от 10 до 200 символа
ПРОДЪЛЖИ

Съгласия (4/4)

Трябва да се съгласите с условията за ползване


Трябва да се съгласите със Споразумението за обработване на лични данни


Трябва да посочите, че се сте информиран за Политиката за защита на личните данни


Трябва да се съгласите с политиката за "бисквитки"


РЕГИСТРАЦИЯ
При регистрацията възникна грешка. Моля опитайте отново.
Благодарим Ви за интереса към Controlisy accounting!
На посочения от Вас имейл ще получите съобщение, с което трябва да потвърдите имейла си. Ако до 5 минути не получите съобщението, моля проверете спам папката на пощенската си кутия.