Чек лист ДДС, версия 2

Нови по-удбони функции, моделиране на задачи, автоматично извличане, Интрастат

02 Ноември 2020, автор Константин Стоянов

 

На 02 Ноември 2020 официално пуснахме новата версия на Чек лист ДДС (версия 2). С новата версия се работи още по-бързо и ефективно. Подобренията, които сме направили сме сисематизирали по-долу:

  1. Персонализиране на задачи по етапи [#]
  2. Допълнителни участници - служители, които проверяват и служители, които подават [#]
  3. Лесно отваряне на предходни ДДС чек листове [#]
  4. Автоматично извличане на резултат за периода [#]
  5. Интрастат [#]

1. Персонализиране на задачи по етапи

С цел постигане на максимална гъвкавост, в параметри на папка "01-ДДС" може да се моделират произволен брой задачи за всеки етап от стартирането до подаването на пакета от ДДС документи. Използването на тази функционалност не е задължително.

За да се използват задачи към ДДС чек лист е необходимо модератор да влезе в папка "01-ДДС" и да отвори "Параметри на папката" (от бутон три точки горе в дясно). След това с двоен клик трябва да се отвори полето "Чек лист", което първоначално е празно. Трябва да се натисне еднократно бутон "Добави", след което системата създава 3 реда - по един за всеки от етапите на ДДС процеса ("в процес на създаване", "готов за проверка","готов за подаване").

Колона "Задачи" е празна. Във всяка клетка от колона "Задачи" може да се въведе 1 или повече от една задачи, които системата ще прикачи към съответния етап. За да се въведе задача е необходимо да се отвори съответното поле "Задачи" и в него да се въведат толкова задачи, колкото са необходими за конкретния етап според вътрешните разбирания за организация на счетоводния и ДДС процес. Всяка втора, трета и т.н. задача се въвежда на нов ред с ентер.

Добавяне и промени по задачи не се отразяват на съществуващите ДДС чек листове. Автоматично или ръчно създадени ДДС чек листове копират в себе си задачите, които са налични към момента на създаването.

Задачите се представят в чек листа като списък с чек боксове. Не е възможно да се премине от един към друг етап, ако има неприключени задачи за конкретния етап.

2. Допълнителни участници - служители, които проверяват и служители, които подават

С цел постигане на по-висока гъвкавост, за счетоводни къщи и отдели, където подаването и/или проверката на ДДС документите се възлага на служители, различни от счетоводителите, които изготвят пакета от документи, сме създали възможност за конфигуриране на потребители, които да извършват тези дейности. Използването на тази функционалност не е задължителна.

За да се конфигурират потребители, които проверяват и/или подават пакетите от ДДС документи е необходимо модератор да влезе в папка "01-ДДС" и да отвори "Параметри на папката" (от бутон три точки горе в дясно). В полетата "Проверяващи" и "Подаващи" се избира един или повече от един потребители от вътрешния екип. Потребителите, които са посочени като "Проверяващи" ще получават известия всеки път, в който счетоводител постави ДДС чек листа в статус "готов за проверка". Потребителите, които са посочени като "Подаващи" ще получават известия всеки път, в който счетоводител или Проверяващ постави ДДС чек листа в статус "готов за подаване".

ВАЖНО: Потребителите, които са посочени в полетата "Проверяващи" и "Подаващи" получават пълен достъп до ДДС чек листовете, независимо дали отговарят или не за конкретни компании.

3. Лесно отваряне на предходни ДДС чек листове

Достъпът до предходни ДДС чек листове беше възможен и в предходната версия на процеса, но сега вече предходните 12 ДДС чек листа се достъпват само с 1 бутон, наличен в Таб Резултат на конкретен ДДС чек лист. Което изключително много ускорява намирането на информация за предходни периоди.

4. Автоматично извличане на резултат за периода

Определянето на резултат за периода е изключително лесно. Единствено трябва да се добавята TXT файловете, които счетоводният софтуер генерира (DEKLAR.TXT, POKUPKI.TXT, PRODAGBI.TXT).

5. Интрастат

За счетоводните къщи и отдели, които подават Интрастат за фирмите, за които отговарят е добавена опция, с която заедно с пакета от ДДС документи се отследява подаването на Интрастат. Ако във фирменото досие е посочено, че са поети ангажименти за Интрастат (01-CRM/02-Фирмени досиета/Конкретно фирмено досие/Таб Регистрации/поле Интрастат), при генериране на ДДС чек листа системата ще попълни полето Интрастат. Това ясно индикира, че за конкретната компания и период трябва да се генерират и подадат Интрастат документи. При въвеждане на входящ номер за подаден пакет от ДДС документи системата изисква в тези случаи и въвеждане на входящ номер за Интрастат.

Данни за потребителя (1/4)

Име и фамилия е задължително. Допустими са 2 думи.
Имейл е задължително
Телефон e задължително
ПРОДЪЛЖИ

Данни за профила (2/4)

Име на профил e задължително
Потребителско име e задължително и трябва да съдържа от 8 до 25 символа (цифри и латински букви)
Имейл е задължително
Посочете кой счетоводен софтуер използвате
ПРОДЪЛЖИ

Данни за компанията (3/4)

ЕИК е задължително и трябва да съдържа 9 символа
Моля, въведете валидно ЕИК
ИЗВЛЕЧИ ДАННИ

Данни за компанията (3/4)

Име на компания е задължително и трябва да съдържа от 6 до 100 символа
ДДС номер е задължително и трябва да съдържа 11 символа
Управител е задължително и трябва да съдържа от 6 до 100 символа
Адрес по седалище е задължително и трябва да съдържа от 10 до 200 символа
ПРОДЪЛЖИ

Съгласия (4/4)

Трябва да се съгласите с условията за ползване


Трябва да се съгласите със Споразумението за обработване на лични данни


Трябва да посочите, че се сте информиран за Политиката за защита на личните данни


Трябва да се съгласите с политиката за "бисквитки"


РЕГИСТРАЦИЯ
При регистрацията възникна грешка. Моля опитайте отново.
Благодарим Ви за интереса към Controlisy accounting!
На посочения от Вас имейл ще получите съобщение, с което трябва да потвърдите имейла си. Ако до 5 минути не получите съобщението, моля проверете спам папката на пощенската си кутия.