Самообучаваща се счетоводна контировка

Системата се самонастройва и усъвършенства докато работите

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация

22 Ноември 2020, автор Константин Стоянов

CONTROLISY accounting е софтуерно решение, разработвано от счетоводители за счетоводители. И тъй като ние отлично познаваме всички процеси в счетоводството, успешно ги анализираме и на база на това създаваме съвременни технологии, с които максимално автоматизираме операциите и намаляваме ръчния труд.

И в стремежа си непрекъснато да усъвършенстваме технологиите, които предлагаме на нашите клиенти с цел да се спестява все повече време от техническа обработка на фактури, нашият екип разработи уникална за България технология, с която CONTROLISY accounting се самообучава докато обработвате фактурите и много скоро започва да разбира коя е счетоводната контировка, която най-вероятно приляга на конкретна фактура.

При добавяне на нови фактури, системата използва наученото и "сглобява" най-вероятната счетоводна контировка. Съответно, ако счетоводителят нанесе корекции по счетоводната операция, системата продължава да се учи и усъвършенства до момент, в който корекциите, които ще правите ще са по-скоро изключение. Обучението и усъвършенстването на счетоводната контировка не ангажират допълнително внимание и действия от страна на счетоводителя. Всичко това се случва автоматично, докато счетоводителят си върши работата, дори без да мисли за това, че тези действия, обучават системата.

Тази технология почти напълно автоматизира пороцеса на осчетоводяване, който в CONTROLISY accounting обхваща следните етапи:

  1. Клиентът добавя фактури от своя офис (поддържаме 18 метода за качване и сканиране)
  2. Системата автоматично извлича данни от фактурите, веднага след добавянето им (номер, дата, сума, ДДС ставка, данъчна основа, валута, валутен курс, наличие на касово плащане, режим на касова отчетност, ЕИК, контрагент) и автоматично "сглобява" счетоводна контировка на база на обучението, което динамично е получила до момента
  3. Счетоводителят преглежда съответните фактури и потвърждава, че са годни за експортиране. Системата сама, без да ангажира счетоводителя, се учи.
  4. Счетоводителят експортира данните в подходящ формат и веднага прави импорт в счетоводната програма

При работа с конкретна фактура, под счетоводната контировка, която системата автоматично е взела, се виждат и други счетоводни контировки, които счетоводителят с един клик може да избере, ако по някаква причина текущо генерираната счетоводна контировка не е подходяща.

Обучените данни са част от досието на всеки контрагент. Счетоводителят при необходимост винаги може да премахне от обучените данни всички или част от контировките, които системата използва. Системата се обучава както за покупки, така и за продажби, т.е. индивидуално за всяка една от тези групи.

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца

Не намирате отговор на вашия въпрос?

ЗАПОЧНЕТЕ ЧАТ
Или ни се обадете: 0886441407