Счетоводни програми, към които CONTROLISY accounting прави експорт

Списък на наличните и предстоящи за разработване връзки към счетоводни програми

Тествайте безплатно за 3 месеца
регистрация

03 Декември 2020, автор Константин Стоянов
последна актуализация 08 Март 2021

В тази статия ще намерите списък на счетоводните софтуери, към които CONTROLISY accounting прави или предвижда да прави експорт на фактури и счетоводни контировки.

CONTROLISY accounting е изключително гъвкава система и може да се адаптира към всеки счетоводен софтуер или ERP система. При конфигуриране на експортен файл, напълно се съобразяваме с изискванията на счетоводния софтуер. Ако при конкретния експорт са налични определени особености и ограничения, те са резултат от изискванията на счетоводната програма и нямат нищо общо с възможностите на CONTROLISY.

Файловете за импорт, които CONTROLISY създава са окончателни и директно се импортират в съответната счетоводна програма без междинна допълнителна обаботка.

  Експорт на Покупки Експорт на Продажби Експорт на касови плащания Експорт на банкови трансакции Експорт на приключвателни операции Експорт при режим касова отчетност Експорт на протоколи по чл.117 от ЗДДС Допълнителни свободни контировки
Бизнес Навигатор ✓ да ✓ да ✓ да предстои n/a n/a в момента се разработва n/a
Делта Про ✓ да ✓ да ✓ да предстои ✓ да ✓ да ✓ да ✓ да
Плюс Минус ✓ да ✓ да ✓ да n/a n/a n/a n/a n/a
Mc Master ✓ да ✓ да ✓ да предстои n/a n/a n/a n/a
Ажур предстои предстои предстои предстои n/a n/a n/a n/a
Уоркфлоу в момента се разработва в момента се разработва в момента се разработва предстои n/a n/a n/a n/a
Зерон предстои предстои предстои предстои n/a n/a n/a n/a
Софт Системс предстои предстои предстои предстои n/a n/a n/a n/a
Конто предстои предстои предстои предстои n/a n/a n/a n/a
ФАКТ на Ранком в момента се разработва в момента се разработва в момента се разработва предстои n/a n/a n/a n/a
АЛМА Прим в момента се разработва в момента се разработва в момента се разработва предстои n/a n/a n/a n/a
Булмар Офис ✓ да ✓ да ✓ да предстои n/a n/a предстои n/a
Пари-Експерт в момента се разработва в момента се разработва в момента се разработва предстои n/a n/a n/a n/a
Универсален експорт ✓ да ✓ да ✓ да предстои n/a n/a n/a n/a

Бележки:

 1. n/a означава, че тази функционалност не се поддържа от счетоводната програма или още не сме взели решение дали ще я разработим
 2. В плановете ни за развитие на експорт сме включили и други счетоводни програми. Списъкът по-горе показва тези софтуери, за които в краткосрочен план разработваме или ще разработим файлове за импорт.

Пояснения към видовете Експорт:

 • Експорт на Покупки
  Експортиране на счетоводните операции по фактури за покупки с цялата информация за суми, счетоводни сметки, доставчик, ДДС атрибути и др. След експорта, данните директно се импортират в счетоводния софтуер.
 • Експорт на Продажби
  Експортиране на счетоводните операции по фактури за продажби с цялата информация за суми, счетоводни сметки, клиент, ДДС атрибути и др. След експорта, данните директно се импортират в счетоводния софтуер.
 • Експорт на касови плащания по фактури
  Експортиране на счетоводните операции за плащания по фактури с цялата необходима информация като сума, доставчик или клиент, номер на фактура. След експорта, данните директно се импортират в счетоводния софтуер.
 • Експорт на банкови трансакции
  Експортиране на операциите от банково извлечение. Чрез CONTROLISY accounting банковото извлечение се преобразува в счетоводни операции с цялата необходима информация според вида на плащането (по фактура, заем, лихва, банкова такса, захранване и др.). След експорта, данните директно се импортират в счетоводния софтуер.
 • Експорт на приключвателни операции
  Веднага след импортиране на счетоводни операции за покупки или продажби системата може да импортира и счетоводни записи за приключване на разходите или приходите. Например при операция 6011/401, системата автоматично може да вземе операция 6111/6011 или друга според посочения метод или избор на счетоводителя.
 • Експорт при режим Касова отчетност
  Експортиране на данни за касова отчетност.
 • Експорт на протоколи по чл.117 от ЗДДС
  Автоматично създаване на счетоводни операции за отразяване на протоколи по чл.117 от ЗДДС (ВОП, услуги, монтаж и инсталация, чл.163а, и др.) и импортирането им в счетоводния софтуер.
 • Допълнителни свободни контировки
  Някои счетоводни софтуери могат да импортират и всякакви други свободни счетоводни записи. Това позволява допълнителни счетоводни операции да се направят при обработването на фактурата в CONTROLISY заедно с основните счетоводни записи.

Помощни материали:

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна къща още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 3 месеца

Не намирате отговор на вашия въпрос?

Изпратете ни запитване