Счетоводни програми, към които CONTROLISY accounting прави експорт

Списък на наличните и предстоящи за разработване връзки към счетоводни програми

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация

03 Декември 2020, автор Константин Стоянов
последна актуализация 05 Ноември 2022

В тази статия ще намерите списък на счетоводните софтуери, към които CONTROLISY accounting прави или предвижда да прави експорт на фактури и счетоводни контировки.

CONTROLISY accounting е изключително гъвкава система и може да се адаптира към всеки счетоводен софтуер или ERP система. При конфигуриране на експортен файл, напълно се съобразяваме с изискванията на счетоводния софтуер. Ако при конкретния експорт са налични определени особености и ограничения, те са резултат от изискванията на счетоводната програма и нямат нищо общо с възможностите на CONTROLISY.

Файловете за импорт, които CONTROLISY създава са окончателни и директно се импортират в съответната счетоводна програма без междинна допълнителна обаботка.

  Видове експорт
Покупки Продажби Касови плащания Банкови трансакции Протоколи по чл.117 от ЗДДС Свободни контировки
Делта Про ✓ да ✓ да ✓ да ✓ да ✓ да ✓ да
Бизнес Навигатор ✓ да ✓ да ✓ да ✓ да в момента се разработва в момента се разработва
Ажур ✓ да ✓ да ✓ да ✓ да ✓ да в момента се разработва
Mc Master ✓ да ✓ да ✓ да ✓ да ✓ да ✓ да
Плюс Минус ✓ да ✓ да ✓ да n/a n/a n/a
WorkFlow ✓ да ✓ да ✓ да в момента се разработва ✓ да ✓ да
Булмар Офис ✓ да ✓ да ✓ да в момента се разработва предстои n/a
EJ ✓ да ✓ да ✓ да в момента се разработва n/a n/a
Scipter(i) ✓ да ✓ да ✓ да n/a n/a ✓ да
АЛМА Прим ✓ да ✓ да ✓ да предстои n/a n/a
Пасосс ✓ да ✓ да ✓ да в момента се разработва ✓ да n/a
ФАКТ (Ранком) ✓ да ✓ да ✓ да n/a n/a n/a
CP accounting ✓ да ✓ да ✓ да предстои n/a n/a
CsAcc ✓ да ✓ да ✓ да ✓ да ✓ да предстои
Softsystems ✓ да ✓ да ✓ да ✓ да ✓ да предстои
ЕДИС АСО ✓ да ✓ да ✓ да ✓ да ✓ да n/a
Универсален експорт ✓ да ✓ да ✓ да ✓ да ✓ да n/a
Контико в момента се разработва в момента се разработва в момента се разработва в момента се разработва предстои предстои
Конто в момента се разработва в момента се разработва в момента се разработва в момента се разработва предстои предстои
Мираж предстои предстои предстои предстои n/a n/a
Питагор предстои предстои предстои предстои n/a n/a
Зерон предстои предстои предстои предстои n/a n/a
Пари-Експерт предстои предстои предстои предстои n/a n/a
Профит Партнер предстои предстои предстои предстои n/a n/a

Бележки:

 1. n/a означава, че тази функционалност не се поддържа от съответната счетоводна програма
 2. В плановете ни за развитие на експорт сме включили и други счетоводни програми. Списъкът по-горе показва тези софтуери, за които в краткосрочен план разработваме или ще разработим файлове за импорт.

Пояснения към видовете Експорт:

 • Експорт на Покупки
  Експортиране на счетоводните операции по фактури за покупки с цялата информация за суми, счетоводни сметки, доставчик, ДДС атрибути и др. След експорта, данните директно се импортират в счетоводния софтуер.
 • Експорт на Продажби
  Експортиране на счетоводните операции по фактури за продажби с цялата информация за суми, счетоводни сметки, клиент, ДДС атрибути и др. След експорта, данните директно се импортират в счетоводния софтуер.
 • Експорт на касови плащания по фактури
  Експортиране на счетоводните операции за плащания по фактури с цялата необходима информация като сума, доставчик или клиент, номер на фактура. След експорта, данните директно се импортират в счетоводния софтуер.
 • Експорт на банкови трансакции
  Експортиране на операциите от банково извлечение. Чрез CONTROLISY accounting банковото извлечение се преобразува в счетоводни операции с цялата необходима информация според вида на плащането (по фактура, заем, лихва, банкова такса, захранване и др.). След експорта, данните директно се импортират в счетоводния софтуер. Списъкът на банките, които CONTROLISY обработва можете да намерите в статията Банкови извлечения - конфигуриране и импорт в счетоводна програма
 • Експорт на протоколи по чл.117 от ЗДДС
  Автоматично създаване на счетоводни операции за отразяване на протоколи по чл.117 от ЗДДС (ВОП, услуги, монтаж и инсталация, чл.163а, и др.) и импортирането им в счетоводния софтуер.
 • Експорт на свободни контировки
  Някои счетоводни софтуери могат да импортират и съпътстващи допълнителни счетоводни записи. Това позволява допълнителни счетоводни операции да се направят при обработването на фактурата в CONTROLISY заедно с основните счетоводни записи. В тази група попада и експорта на приключвателни операции (Например при операция 6011/401, системата автоматично може да вземе операция 6111/6011 или друга според посочения метод или избор на счетоводителя.).

Помощни материали:

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца

Не намирате отговор на вашия въпрос?

ЗАПОЧНЕТЕ ЧАТ
Или ни се обадете: 0886441407