НОВИ ИНСТРУКЦИИ 1. Инструкция за начално конфигуриране на CONTROLISY (изтегли) 2. Инструкция за конфигуриране на банки за импорт в счетоводна програма (изтегли)

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Автоматична счетоводна контировка
Системата сама осчетоводява и се самообучава. Спестява часове работа при осчетоводяването на фактури и касови плащания.
Бързо и автоматично осчетоводяване на банки
Системата прави автоматичен анализ на банковото извлечение и го преобразува в счетоводни контировки, вкл. сложни контировки и отчитане на валутни курсови разлики. Спестява часове работа при осчетоводяването на банкови извлечения.
Масово генериране на протоколи по чл.117 от ЗДДС
С един клик генерирате протоколите по чл.117 от ЗДДС за всички фактури от конкретен месец. Протоколите автоматично се прикачват към всяка фактура като отделен PDF файл и се експортират към счетоводната програма, за да намерят отражение в дневниците по ЗДДС.
Импорт в счетоводна програма
Обработените фактури за покупки и продажби, банки, касови плащания, протоколи по чл.117 и свободни контировки се експортират от CONTROLISY, и се импортират в 16 счетоводни програми: Делта Про, Бизнес Навигатор, АЖУР, McMaser, WorkFlow, Плюс Минус, Softsystems, Булмар Офис, АЛМА Прим, Пасосс, EJ, Scipter, ФАКТ, CP Accounting, ЕДИС АСО, CsAcc.
Онлайн документооборот
Получавате документи от всякъде. Осчетоводявате от всякъде.
19 метода за качване на фактури
Сканирайте и качвайте директно в системата или чрез приложение за Android и Windows, имейл, Google Drive, Dropbox
Фирмени досиета
Подробна и подредена информация за фирмите, които обслужвате
Timesheets
Отчитане на количество работа, проследяване в реално време, справки за ценообразуване.
Календар и периодични задачи
Не пропускате срокове и ангажименти, лесно търсене на задачи по фирми и служители
Известия и проблемни фактури
Получавате известие, веднага, след като клиентът качи нови фактури. Решавате проблемите бързо и лесно като комуникирате с клиентите през самата фактура
Чек листове
Организирате дейността си чрез Чек лист ДДС, Чек лист Ревизии и одити.
Български / Английски
За удобство на Вашите англоговорящи клиенти, системата може да се използва и на английски.
Индивидуално брандиране
Брандирайте системата с Ваши име, лого, домейн. Използвайте собствен пощенски сървър, който да изпраща/получава имейли от името на системата.

МНЕНИЯ НА КЛИЕНТИ

Всеки месец с CONTROLISY се импортират над 250000 фактури, което спестява над 1200 часа на нашите клиенти
Георги Маринов
Счетоводна къща НОВАКОН България ООД
Повече от 10 години успешно работим с enterprise версията на CONTROLISY, чрез която ефективно управляваме дейността си. Препоръчвам CONTROLISY на всяка компания, която има желание да автоматизира и направи по-ефективни процесите си.
Иван Йосифов
Счетоводна кантора Инекскон ООД
Controlisy дава възможност да организираме дейността си по – ефективно. Интерфейсът е лесен за използване и не отнема много време за обучение. OCR, който извлича автоматично реквизити от документите и тяхното попълване, търсенето по всякакви критерии в базата и съвместимостта със счетоводния софтуер са функциите които най – много ми харесват. Препоръчвам Controlisy за по – бърза и ефективна работа.
Георги Иванов
Генис консулт ООД
CONTROLISY ни осигурява ефективен OCR и импорт в McMaster. Не спирам да ви препоръчвам!
Николина Узунова
Креатив Консулт ЕООД
CONTROLISY дава удобен облачен достъп, лесно предаване и бързо контиране на документите. Спестява време и осигурява постоянен достъп до документите за преглед и настройка. Харесва ми, че системата се развива непрекъснато, предлагат се нови функционалности и се подобряват стари. С удоволствие съм препоръчвала системата и на колеги!
Десислава Найденова
СЧЕТОВОДНА КАНТОРА-ПЕРФЕКТА ЕООД
Използвам системата с удоволствие, намирам я за много полезна, ефективна и ефикасна. Спестява много работно време, много полезен дистанционен достъп до документите по всяко време и от всяко място.
Борислав Карчев
Карчев Консулт ЕООД
Бързо, качествено и удобно разчитане и осчетоводяване на голям брой документи. С CONTROLISY осчетоводяването на банкови извлечения на фирми с ПОС терминал е огромно облекчение!

КАК РАБОТИ?

Използването на CONTROLISY ви помага:

  • да спестите време, разходи и нерви при обработката на счетоводните документи
  • да имате по-голяма гъвкавост при работа с клиенти и при наемане и управление на служители
  • да имате по-голяма сигурност и контрол върху счетоводния процес
  • да организирате счетоводната работа да е бърза, лесна и регулярна.

Защо Controlisy е най-доброто софтуерно решение за управление на счетоводни кантори и отдели?

Прочетете ТУК

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца