Ползвайте БЕЗПЛАТНО всички функционалности на CONTROLISY за 1 месец.
Не пропускайте предстоящия безплатен уебинар на тема "Първи стъпки с CONTROLISY accountng".
четвъртък 22.10.2020 от 16 до 17 часа, Zoom.
Използвайте формата за регистрация, местата са ограничени..
По време на уебинара ще покажем създаване на потребители, създаване и активиране на фирмено досие, даване на права по услуги, създаване и редакция на счетоводни папки, редакция на параметри на счетоводни папки. Ще разгледаме и номенклатурите в системата.

основни характеристики

Управление на документооборота (DMS)

OCR и импорт на фактури в счетоводен софтуер
Автоматично извличане на данни от фактури чрез OCR (номер, дата, сума, валута, ДДС ставка, контрагент). Автоматична счетоводна контировка към всяка фактура веднага след извличане на данните чрез OCR. Лесно импортирате данните в счетоводен софтуер (Микроинвест Delta Pro, Бизнес навигатор, Плюс Минус и др.) - край на ръчното въвеждане.
Търсене и намиране на документи
Бързо и лесно търсите и намирате счетоводни документи. Лесно експортирате документи и генерирате справки при данъчни ревизии и независими одити.
Логистика на счетоводни документи
Получавате равномерно и регулярно счетоводните документи - не само в края на месеца.
Разгледайте всички функционалности
Тествайте безплатно за 1 месец

Управление на работата с клиенти (CRM)

Познавайте добре вашите клиенти
Предоставяте високо качество на вашата услугата като резултат от отличното познаване на всеки клиент. Поддържате фирмени досиета с разнообразна професионална информация.
Комуникирате с вашите клиенти
Чрез системата директно комуникирате с вашите клиенти по въпроси, свързани с осчетоводянето на фактури и взимане на счетоводни и данъчни решения.
Оферти, Договори, Месечни калкулации и Фактуриране
Сърхранявате и администрирате всички оферти и договори с клиенти. Текущо счетоводителите отчитат количеството работа, а в края на месеца правите месечни калкулации и фактуриране.
Работете с клиенти в цяла България
Работете с клиенти от цяла България, а защо не и от цял свят – не сте зависими от физическа локация.
Разгледайте всички функционалности
Тествайте безплатно за 1 месец

Управление на задачи (Task Management)

Удобен интерфейс за задачи
Всяка задача вече намира своето точно място. Лесно поставяне и местене на задачи.
Задачи по фирми
За всяка фирма могат да се дефинират задачи, които системата поставя на съответните отговорници в точно определен срок.
Ефективен контрол върху задачите на екипа
Главният счетоводител има пълен поглед върху задачите на екипа и може да управлява рисковите случаи навреме.
Разгледайте всички функционалности
Тествайте безплатно за 1 месец

Управление на персонала (HRMS)

Пълен контрол на достъпа
Имате пълен контрол върху дейността на служителите си. Упражнявате ефуктивен контрол върху достъпа до информация.
Наемайте най-добрите счетоводители
Наемате най-добрите счетоводители, независимо от тяхната локация.
Трудови досиета на служителите
Организирате лесно досиетата на вашите служители.
Разгледайте всички функционалности
Тествайте безплатно за 1 месец

CONTROLISY е софтуерно решение, създадено специално за:

СЧЕТОВОДНИ КЪЩИ

Тествайте безплатно за 1 месец

СЧЕТОВОДНИ ОТДЕЛИ

Тествайте безплатно за 1 месец
 • Универсално софтуерно облачно решение, създадено от счетоводители за счетоводители.
 • Не се изисква инсталиране и конфигуриране.
 • Започва се работа веднага.
 • Разнообразни ценови пакети.
 • Използването на CONTROLISY ви помага:

  • да спестите време, разходи и нерви при обработката на счетоводните документи
  • да имате по-голяма гъвкавост при работа с клиенти и при наемане и управление на служители
  • да имате по-голяма сигурност и контрол върху счетоводния процес
  • да организирате счетоводната работа да е бърза, лесна и регулярна.

  Защо Controlisy е най-доброто софтуерно решение за управление на счетоводни къщи и отдели?

  Нашите конкуренти

  Controlisy accounting

  Нашите конкуренти

  Controlisy accounting
  Обхват на функционалностите
  Решения само за определена дейност и функционалност, което налага счетоводните къщи и отдели да търсят други допълнителни различни решения.
  Цялостна система за управление на дейността на счетоводна къща или отдел: DMS (управление на документи), CRM (работа с клиенти), Task Management (Задачи), HRMS (Управление на персонала).
  Обединяване на файлове
  Всеки файл е самостоятелен документ и свързването на 2 или повече файла е трудна и непрактична задача.
  Към един документ могат да се поставят повече от един файл, да се създават папки и подпапки в рамките на документа, подредени по логика, която е удобна за счетоводителя.
  Методи за качване на файлове
  Ограничени методи за качване на файлове и създаване на документи.
  Множество начини за качване на файлове: качване и масово качване на готови файлове, сканиране и масово сканиране директно в системата, автоматично извличане от получен имейл, качване без login чрез TL Uploads, качване от Google drive и Dropbox, копиране и местене на файлове.
  Развитие и устойчивост на OCR
  Предлагане на лимитирани фукционалности за извличане на данни.
  Автоматично извличане на данни с различни технологии, включително и с OCR. Предлагаме най-усъвършенстваният механизъм за произвеждане на качествени цифрови данни от аналогово избражение. В Controlisy имаме инструменти, с които непрекъснато подобряваме качеството на оптичното разпознаване.
  Индексиране на данните
  Ограничено индексиране на данни и не добре развито автоматично извличане на информация от фактури.
  Богат набор от мета описания, добре развито автоматично извличане на номер, дата, контрагент, ДДС ставка, данъчна основа, сума по фактура, валута, валутен курс, данъчна основа.
  Автоматична счетоводна контировка
  Не се поддържа счетоводна контировка, което до известна степен обезсмисля импортирането в счетоводен софтуер.
  Счетоводната контировка към фактури се попълва автоматично, като на един екран се вижда контировката и документа, от който е свалена. Контировката може да се променя или допълва. Напрактика документът се осчетовява в системата, а в счетоводният софтуер само се импортира.
  Чек листове и помощни регистри
  Не разполага с чек листове и други помощни счетоводни регистри и инструменти.
  Разполага с чек листове - комплексни процеси за изпълнение на важни счетоводни дейности. Те повишават качеството на работата и контрола върху изпълнението, както и намаляват грешките. Чрез допълнителни регистри счетоводителят проследява данъчни разлики, счетоводни грешки, бележки и важни събития, обекти и касови апарати, мпс и разходни норми, заеми и лизинги, приходи и разходи за бъдещи периоди, данъчен финансов резултат и др.
  Интерфейс, удобен за счетоводители
  Интерфейсите не са добре пригодени за бързина при работата, не са удобни за счетоводители.
  Разполага с удобен за работа интерфейс, който е специално създаден за счетоводители. Интерфейсът осигурява бързина при работа и лесно ориентиране при големи обеми от информация.
  Категоризиране на документи
  Ограничено категоризиране на счетоводните документи.
  Гъвкав модел за категоризиране на счетоводните документи в счетоводни папки от различни видове и за различни случаи.
  Лидия Карамитева
  управител на счетоводна къща Профит ООД
  “Препоръчвам Controlisy на всяка счетоводна къща, която желае да наложи високи стандарти в счетоводното обслужване, като същевременно увеличи ефективността си и намали разходите.”

  Организирайте по-ефективно дейността
  на вашата счетоводна къща още днес!

  Или вашия счетоводен отдел.

  Тествайте безплатно за 1 месец