УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТАТА С КЛИЕНТИ (CRM)

Допълнително подобрявате вече високото качество на вашата услуга и улеснявате комуникацията с вашите клиенти.

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация

Профили на служителите на клиентите

Служителите на клиентите на счетоводната къща могат да достъпват системата и да качват и свалят документи, да проследяват плащания по фактури и да правят справки.

Ползи:
Това спестява време на счетоводителите, тъй като клиентите сами вършат част от оперативните задачи, които не биха могли да свършат, ако не използват системата.

вижте видео

Познавайте добре вашите клиенти

Системата поддържа фирмено досие за всеки с разнообразна информация (правна информация, капитал и съдружници, документи по ЗМИП, лица за контакт, специфични регистрации и др.) и множество допълнителни регистри (касови апарати, обекти, мпс и машини, банкови сметки, заеми и лизинги, данъчни разлики, данъчен финансов резултат, специфични срокове и изисквания на клиента и др.). Информацията е достъпна за съответните отговорници.

Ползи:
Предоставяте високо качество на вашата услугата като резултат от отличното познаване на всеки клиент. Поддържате фирмени досиета с разнообразна професионална информация която дава допълнителни инструменти за анализ и индикиране на проблеми.

Бързо и безпроблемно предаване на работата от един към друг счетоводител.

вижте видео "Конфигуриране на фирмено досие"

вижте видео "Отговорници по услуги и даване на права"

Комуникирате с вашите клиенти

Чрез системата директно комуникирате с вашите клиенти по въпроси, свързани с осчетоводянето на фактури и взимане на счетоводни и данъчни решения.

Ползи:
Бързо и лесно уточнявате разни отворени въпроси и проблеми, цялата комуникация остава в историята на документа и може да се използва в бъдеще при необходимост.

вижте видео

Оферти, Договори, Месечни калкулации и Фактуриране

Съхранявате и администрирате всички оферти и договори с клиенти. Текущо счетоводителите отчитат количеството работа, а в края на месеца правите месечни калкулации и фактуриране. Системата лесно събира необходимата информация за извършени към клиента услуги и я предоставя на собственика на счетоводната къща като данни за месечните калкулации и фактуриране.

Ползи:
Цялата информация от оферирането, през договарянето до изпълнението на счетоводната услуга е на едно място. Лесно се калкулират счетоводните такси, автоматично се издават фактури и се проследява плащането по тях. Намалява се възможността да се допускат грешки и да се пропускат такси. Спестява време.

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца