Ползвайте БЕЗПЛАТНО всички функционалности на CONTROLISY за 1 месец.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА (DMS)

Управлявате документооборота си електронно - бързо, лесно, регулярно, сигурно.

Тествайте безплатно за 1 месец
регистрация

OCR и автоматично извличане на данни

Автоматично извличане на данни от фактури чрез OCR (номер, дата, сума, валута, валутен курс, ДДС ставка, контрагент (име, еик и др.)).

Ползи:
Всяка фактура се индексира автоматично, като информацията може да се използва в последствие за експортиране към счетоводен софтуер и търсене. Спестява много време за ръчно въвеждане на данни.

Автоматична счетоводна контировка

Автоматична счетоводна контировка към всяка фактура веднага след извличане на данните чрез OCR. Възможност за корекция и допълване на счетоводната контировка.

Ползи:
Наличието на автоматична счетоводна контировка осигурява на счетоводителя бърз модел за преминаване към експортиране на данни към счетоводен софтуер.

Импортиране в счетоводен софтуер

Лесно импортирате счетоводните операции за покупки, продажби и плащания в счетоводен софтуер (Микроинвест Delta Pro, Бизнес навигатор, Плюс Минус и др.) - край на ръчното въвеждане. Вижте как

Ползи:
Осчетоводяването с импорт към счетоводен софтуер спестява до 85% от времето за ръчно осчетоводяване.

Дублирани фактури

Автоматична проверка за дублирани номера на фактури

Ползи:
Намалява грешките от дублиране на счетоводни операции.

Търсене и намиране на документи

Бързо и лесно търсите и намирате счетоводни документи. Лесно експортирате документи и генерирате справки при данъчни ревизии и независими одити. Документите могат да бъдат търсени по разнообразни мета описания: номер, дата, счетоводен статус, състояние, сума, контрагент, платежен статус, разходен или приходен център и т.н.

Ползи:
Намалява значително времето за намиране и работа с документи при ревизии, одити и др. случаи.

Логистика на счетоводни документи

Получавате равномерно и регулярно счетоводните документи - не само в края на месеца.

Ползи:
Счетоводните и несчетоводни документи постъпват в точно определени за целта регистри (виртуални папки), които напълно заменят хартиени папки или папки на личния компютър или сървър. Осигурява равномерно разпределение на задачите за осчетоводяване в рамките на месеца без натрупване на цялата работа в конкретен ден. Документ не може да се изгуби, ако е влязъл в системата, няма хартиено предаване с приемо-предавателни протоколи, подреждане в класьори и физическо архивиране – това спестява много време и създава сигурност на данните.

Работете с клиенти от цяла България, а защо не и от цял свят – не сте зависими от физическа локация.

Можете да наемате счетоводители от цяла България – вече локацията на вашия офис няма значение за качественото изпълнение на счетоводната услуга. Можете да осигурите на своите счетоводители дистанционна работа, когато е необходимо.

Известия за важни събития

Счетоводителите получават известия за нови счетоводни документи, коментари по документи и т.н. При редакция на вече осчетоводен документ, счетоводителят получава известие, за промени, на които трябва да обърне внимание.

Ползи:
осигурява динамично известяване за важни събития, които се отнасят до съответния потребител. Целта е да не се пропусне събитие, на което потребителят трябва обърне внимание.

Множество варианти за качване на файлове

Качване и масово качване, сканиране и масово сканиране, изпращане по имейл, TEALMOOK uploads, качване от Dropbox и Google drive, копиране, местене, създаване от бланка, автоматично качване чрез API връзка с други системи.

Ползи:
Осигурява удобство за избор на модел на качването на файлове в зависимост от конкретните обстоятелства и технологии.

Проблемни фактури и комуникация

Комуникация между счетоводителя и клиента в рамките на конкретна фактура, проследяване на проблемни фактури.

Ползи:
Счетоводителят лесно проследява проблемните фактури и до къде е стигнало решението на съответния проблем. Чрез комуникацията в рамките на конкретна фактура между счетоводителя и клиента, проблемът се решава фокусирано в рамките на самата фактура, информацията не е разпиляна по имейли и други канали и в бъдеще винаги може да се достъпи с цел припомняне на конкретни обстоятелства.

ТРЗ документи

Логистика и съхранение на ТРЗ документи – трудови досиета, ведомости, платежни фишове, справки и др.

Ползи:
Цялата необходима ТРЗ документация е на едно място, лесно достъпна от потребителите с права за достъп и правилно съхранена според GDPR изискванията.

История на промените

Всеки документ пази в себе си пълна история на всички промени – редакция на данни, редакция на файлове, отваряне и сваляне на файлове и т.н.

Ползи:
Историята осигурява прозрачност в отношенията и намалява опитите за злоупотреби. Винаги може да се направи справка за това кой потребител и кога е направил конкретни действия спрямо документа.

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна къща още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 1 месец