УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА (DMS)

Управлявате документооборота си електронно - бързо, лесно, регулярно, сигурно.

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация

OCR и автоматично извличане на данни

Автоматично извличане на данни от фактури чрез OCR (номер, дата, сума, валута, валутен курс, ДДС ставка, контрагент (име, еик и др.)).

Ползи:
Всяка фактура се индексира автоматично, като информацията може да се използва в последствие за експортиране към счетоводен софтуер и търсене. Спестява много време за ръчно въвеждане на данни.

форма за тестване на OCR

вижте видео

Автоматична счетоводна контировка

Автоматична самообучаваща се счетоводна контировка към всяка фактура веднага след извличане на данните чрез OCR. Възможност за корекция и допълване на счетоводната контировка.

Ползи:
Наличието на автоматична самообучаваща се счетоводна контировка осигурява на счетоводителя бърз модел за експортиране на данни към счетоводен софтуер. Докато работите със системата, тя сама се обучава и използва наученото, за да "сглоби" автоматично счетоводна контировка, която най-точно да приляга на конкретната фактура. Това осигурява бързана при обработката на фактури, намалява драстично ръчния труд и спестява изключително много време.

прочетете повече ТУК

вижте видео "Експорт към Делта Про - обработка на фактури преди експорта"

вижте видео "Експорт към Бизнес Навигатор - обработка на фактури преди експорта"

Импортиране в счетоводен софтуер

Лесно импортирате счетоводните операции за покупки, продажби и плащания в счетоводен софтуер (Микроинвест Delta Pro, Бизнес навигатор, АЖУР, Mc Master, Плюс Минус, WorkFlow, Softsystems, Булмар Офис, АЛМА Прим, Пасосс, EJ, Scipter, ФАКТ, CP Accounting, ЕДИС АСО, CsAcc, Универсален импорт) - край на ръчното въвеждане.

Ползи:
Осчетоводяването с импорт към счетоводен софтуер спестява до 85% от времето за ръчно осчетоводяване.

Списък на счетоводните програми, към които има експорт

вижте видео "Експорт към Делта Про - генериране на XML файл и импорт"

вижте видео "Експорт към Бизнес Навигатор - генериране на TXT файл и импорт"

Дублирани фактури

Автоматична проверка за дублирани номера на фактури

Ползи:
Намалява грешките от дублиране на счетоводни операции.

Търсене и намиране на документи

Бързо и лесно търсите и намирате счетоводни документи. Лесно експортирате документи и генерирате справки при данъчни ревизии и независими одити. Документите могат да бъдат търсени по разнообразни мета описания: номер, дата, счетоводен статус, състояние, сума, контрагент, платежен статус, разходен или приходен център и т.н.

Ползи:
Намалява значително времето за намиране и работа с документи при ревизии, одити и др. случаи.

вижте видео

Логистика на счетоводни документи

Получавате равномерно и регулярно счетоводните документи - не само в края на месеца.

Ползи:
Счетоводните и несчетоводни документи постъпват в точно определени за целта регистри (виртуални папки), които напълно заменят хартиени папки или папки на личния компютър или сървър. Осигурява равномерно разпределение на задачите за осчетоводяване в рамките на месеца без натрупване на цялата работа в конкретен ден. Документ не може да се изгуби, ако е влязъл в системата, няма хартиено предаване с приемо-предавателни протоколи, подреждане в класьори и физическо архивиране – това спестява много време и създава сигурност на данните.

Работете с клиенти от цяла България, а защо не и от цял свят – не сте зависими от физическа локация.

Можете да наемате счетоводители от цяла България – вече локацията на вашия офис няма значение за качественото изпълнение на счетоводната услуга. Можете да осигурите на своите счетоводители дистанционна работа, когато е необходимо.

вижте видео

Известия за важни събития

Счетоводителите получават известия за нови счетоводни документи, коментари по документи и т.н. При редакция на вече осчетоводен документ, счетоводителят получава известие, за промени, на които трябва да обърне внимание.

Ползи:
осигурява динамично известяване за важни събития, които се отнасят до съответния потребител. Целта е да не се пропусне събитие, на което потребителят трябва обърне внимание.

Множество варианти за качване на файлове (18 метода)

Качване и масово качване, сканиране и масово сканиране, изпращане по имейл, TEALMOOK uploads, качване през телефон, качване от Dropbox и Google drive, копиране, местене, създаване от бланка, автоматично качване чрез API връзка с други системи - общо 18 метода.

Ползи:
Осигурява удобство за избор на модел на качването на файлове в зависимост от конкретните обстоятелства и технологии.

разгледайте подробно методите ТУК

Проблемни фактури и комуникация

Комуникация между счетоводителя и клиента в рамките на конкретна фактура, проследяване на проблемни фактури.

Ползи:
Счетоводителят лесно проследява проблемните фактури и до къде е стигнало решението на съответния проблем. Чрез комуникацията в рамките на конкретна фактура между счетоводителя и клиента, проблемът се решава фокусирано в рамките на самата фактура, информацията не е разпиляна по имейли и други канали и в бъдеще винаги може да се достъпи с цел припомняне на конкретни обстоятелства.

вижте видео

ТРЗ документи

Логистика и съхранение на ТРЗ документи – трудови досиета, ведомости, платежни фишове, справки и др.

Ползи:
Цялата необходима ТРЗ документация е на едно място, лесно достъпна от потребителите с права за достъп и правилно съхранена според GDPR изискванията.

История на промените

Всеки документ пази в себе си пълна история на всички промени – редакция на данни, редакция на файлове, отваряне и сваляне на файлове и т.н.

Ползи:
Историята осигурява прозрачност в отношенията и намалява опитите за злоупотреби. Винаги може да се направи справка за това кой потребител и кога е направил конкретни действия спрямо документа.

вижте видео

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца