Автоматично индексиране на фактури

Видео уроците ще ви помогнат да започнете да използвате CONTROLISY и да се запознаете с много функционалности на системата.

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация

Автоматично индексиране на фактури

Видеото показва как TEAMLOOK (CONTROLISY Accounting) автоматично индексира фактури от име на файл и съдържание на файл. TEAMLOOK (CONTROLISY Accounting) автоматично намира и попълва следните мета описания - номер, дата, обща сума, данъчна основа, валута, ДДС ставка, ЕИК, доставчик.

Допълнително TEAMLOOK (CONTROLISY Accounting) създава автоматично досие на доставчика със следните попълнени данни: ЕИК, наименование, регистрация по ЗДДС, ДДС номер, Адрес по седалище, Управител.

Информацията може да се използва за импортиране на фактури в счетоводен софтуер и ускорява значително времето за обработка и осчетоводяване. Автоматично индексираните данни могат да се използват в последствие за намиране на документа при търсене.

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца

Не намирате отговор на вашия въпрос?

ЗАПОЧНЕТЕ ЧАТ
Или ни се обадете: 0886441407