Ползвайте БЕЗПЛАТНО всички функционалности на CONTROLISY за 1 месец.

Автоматично извличане на файлове от имейл

Видео уроците ще ви помогнат да започнете да използвате CONTROLISY и да се запознаете с много функционалности на системата.

Тествайте безплатно за 1 месец
регистрация

Автоматично извличане на файлове от имейл

Видеото показва как се конфигурира уникален за папката имейл, на който клиентите могат да изпращат файлове. След получаване на имейл с файлове, системата автоматично качва файловете в съотвентата папка като създава съответния брой документи.

Счетоводителите получават известие за новопостъпилите документи, а системата ги обработва автоматично чрез OCR процес за пълнотекстово разпознаване и автоматично попълване на мета описания като номер, дата, сума, данъчна основа, ДДС ставка, валута, контрагент, ЕИК контрагент.

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна къща още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 1 месец

Не намирате отговор на вашия въпрос?

Изпратете ни запитване