Работа с Документи

Видео уроците ще ви помогнат да започнете да използвате CONTROLISY и да се запознаете с много функционалности на системата.

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация

Работа с Документи

В това видео показваме какво представляват документите в CONTROLISY accounting и как се работи с тях.

Документите в CONTROLISY accounting са основен градивен елемент на информацията. Чрез документи се описват всички видове информация в системата – фактура, договор, пълномощно, фирмено досие, държава, банка, банкова сметка, бележка, обект, заявка за отпуск и т.н. Документите съдържат файлове и мета описания. Един документ може да съдържа 0, 1 или повече от 1 файл. Мета описанията са атрибути на документа, които описват структурирано съдържанието му, като например – номер, дата, контрагент, еик, сума, данъчна основа, основен капитал, бележка, дата на изготвяне, статус, счетоводен статус и т.н. Мета описанията спомагат търсенето на документи в системата.

Документите се съхраняват в специално предназначени за конкретната цел папки. Работата с документи ще представим в счетоводна папка Клиенти. В рамките на папка, документите са подредени в таблична форма. Със стрелките на клавиатурата можем свободно да се движим в рамките на таблицата. Потребители с права да редактират документ могат директно да влязат в режим на редакция за конкретно поле, натискайки ентер или с двоен клик на мишката. В зависимост от полето, което се редактира, то може да предостави пространство за писане на текст, число, дата или да се отвори падащо меню за избор на предефинирана стойност, избор на роли или таблица. Приключването на редакцията става с натискане на ентер, което записва новите промени или ескейп, което отхвърля промените.

Действия с документите:
- Създаване на документи
- Работа с файлове в рамките на документ
- Местене на документи от една в друга папка
- Копиране на документи, вкл. репликиране
- Изтриване на документ
- Взимане на пермалинк на документ
- Масова редакция на няколко документа
- Експортиране на документи

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца

Не намирате отговор на вашия въпрос?

ЗАПОЧНЕТЕ ЧАТ
Или ни се обадете: 0886441407