Проблемни счетоводни документи и коментари

Видео уроците ще ви помогнат да започнете да използвате CONTROLISY и да се запознаете с много функционалности на системата.

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация

Проблемни счетоводни документи и коментари

В това видео показваме начинът за отследяване на проблемни счетоводни документи и как се добавят коментари.

В процеса на осчетоводяване често счетоводителите попадат на проблемни документи, които не могат да бъдат осчетоводени поради липса на яснота, липса на съпътстващи документи или други причини. Когато счетоводител работи с много компании се натрупват редица счетоводни документи, които трябва да бъдат изяснени преди да се осчетоводят. Обикновено изясняването на проблема става по телефон или имейл и създава затруднения по отношение отследяването на всички отворени случаи. CONTROLISY accounting има чудесен инструмент, с който се индикират и отследяват проблеми по счетоводни документи. Принципът е, че документът се поставя в състояние Проблем до пълното отстраняване на проблема и цялата комуникация, която е свързана с проблема се води директно през документа, а не през други канали. Цялата комуникация остава записана към документа и може да бъде преглеждана в бъдеще, ако има необходимост.

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца

Не намирате отговор на вашия въпрос?

ЗАПОЧНЕТЕ ЧАТ
Или ни се обадете: 0886441407