Отговорници по услуги и даване на права

Видео уроците ще ви помогнат да започнете да използвате CONTROLISY и да се запознаете с много функционалности на системата.

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация

Отговорници по услуги и даване на права

В това видео показваме как се определят Отговорници и заместници по услуги и как се дават прва до конкретни папки на представители на клиента.

Дефинирането на отговорник и заместник дава права на съответните служители до тези части от папките и документите към фирменото досие, които се отнасят до конкретната услуга.

Представителите на клиенти получават ограничен достъп до папките и регистрите на конкретната услуга, за които са избрани с цел да могат да качват и получават документи, да търсят и намират необходими документи и др. подобни.

Отговорниците и заместниците за услугата Счетоводство имат следните права:

 • Виждат фирменото досие
 • Виждат пълномощните към фирменото досие
 • Виждат и работят с всички подпапки към Счетоводство за конкретното фирмено досие
 • Виждат и работят с почти всички подпапки от папка Досие към Документи по клиенти на конкретното фирмено досие, с изключение на папки, които са предназначени за услугата Заплати
 • Виждат и работят с всички номенклатури към фирменото досие
 • Виждат и работят с папките, свързани с чек листове към услугата Счетоводство

Отговорниците и заместниците за услугата Заплати имат следните права:

 • Виждат фирменото досие
 • Виждат пълномощните към фирменото досие
 • Виждат и работят с всички подпапки към Заплати за конкретното фирмено досие
 • Към папка Досие виждат попдпапка Банкови сметки
 • От папка Номенклатури към фирменото досие, виждат и работят с подпапка Контрагенти
 • Виждат и работят с папките, свързани с чек листове към услугата Заплати

Представителите на клиент, на които е даден достъп до услугата Счетоводство имат следните права:

 • Виждат и ограничено работят с всички подпапки към Счетоводтва за конкретното фирмено досие
 • Виждат и работят с папка Контрагенти към Номенклатури за конкретното фирмено досие

Представителите на клиент, на които е даден достъп до услугата Заплати имат следните права:

 • Виждат и ограничено работят с всички подпапки към Заплати за конкретното фирмено досие
 • Виждат и работят с папка Контрагенти към Номенклатури за конкретното фирмено досие

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца

Не намирате отговор на вашия въпрос?

ЗАПОЧНЕТЕ ЧАТ
Или ни се обадете: 0886441407