Създаване и редакция на счетоводни папки

Видео уроците ще ви помогнат да започнете да използвате CONTROLISY и да се запознаете с много функционалности на системата.

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация

Създаване и редакция на счетоводни папки

Видеото показва как се създава и редактира счетоводна папка.

Счетоводните документи в Controlisy Accounting се съхраняват в специално предназначени за конкретната цел счетоводни папки.

Счетоводните папки са разпледелени в 5 категории - доставчик, клиент, каса, начисление, банка.

Всяка счетоводна папка има конкретно определени параметри, които задават допълнителни характеристики на папката и отключват или заключват функционалности.

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца

Не намирате отговор на вашия въпрос?

ЗАПОЧНЕТЕ ЧАТ
Или ни се обадете: 0886441407