Приходи и разходи по фактури

Видео уроците ще ви помогнат да започнете да използвате CONTROLISY и да се запознаете с много функционалности на системата.

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация

Приходи и разходи по фактури

CONTROLISY Accounting осигурява възможност за категоризиране на фактурите от доставчици и фактурите към клиенти по Разходни и Приходни Центрове.

С други думи всяка фактура може да получи индикация за вида на разхода или прихода и по този начин да се правят обобщени справки за приходи и разходи по месеци. Чрез тази функционалност клиентите на счетоводната къща могат да отследяват по-добре приходите и разходите по фактури на аналитично ниво, като се филтрират документите по приходни или разходни центрове.

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца

Не намирате отговор на вашия въпрос?

ЗАПОЧНЕТЕ ЧАТ
Или ни се обадете: 0886441407