Експорт към Microinvest Delta Pro - конфигуриране

Видео уроците ще ви помогнат да започнете да използвате CONTROLISY и да се запознаете с много функционалности на системата.

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация

Експорт към Microinvest Delta Pro - конфигуриране

Едно от основните предназначения на CONTROLISY accounting е да спестява време при обработка и осчетоводяване на документи. За тази цел системата има разработени различни инструменти, чрез които се постига това.

Един от тези инструменти е експортът на счетоводни операции и импортирането им в счетоводен софтуер. За да е още по-ефективна тази функционалност, CONTROLISY accounting използва OCR компоненти и сложни алгоритми за извличане и автоматично попълване на данни – номер и дата фактура, сума, данъчна основа, ДДС ставка, валута, име, ЕИК, управител и адрес за клиент или доставчик.

В това видео показваме как да конфигурираме CONTROLISY accounting, за да експортира успешно фактури за покупки и продажби към Microinvest Delta Pro.

Като всеки счетоводен софтуер Микроинвест Делта Про има своите специфики, които налагат да се направят предварително еднократно определени настройки в CONTROLISY accounting.

Първо ще добавяме идентификатор на фактури и известия.

Втората настройка е свързана с т.нар. ДДС операции и конфигуриране на ДДС операции, които отговарят на изискванията на Microinvest Delta Pro.

Третата стъпка е да настроим съответната папка за покупки или продажби за целите на експорта към Microinvest Delta Pro.

Изгледайте втора част Експорт към Microinvest Delta Pro – обработка на фактури преди експорта.

Изгледайте трета част Експорт към Microinvest Delta Pro – генериране на XML файл и импорт.

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца

Не намирате отговор на вашия въпрос?

ЗАПОЧНЕТЕ ЧАТ
Или ни се обадете: 0886441407