Мета описания от селектиран текст

Видео уроците ще ви помогнат да започнете да използвате CONTROLISY и да се запознаете с много функционалности на системата.

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация

Мета описания от селектиран текст

Всеки документ в CONTROLISY accounting има мета описания, които характеризират документа, използват се за експорт към счетоводен софтуер и за намиране на документа.

Един от начините за автоматично попълване е след изчитане на съдържанието на фактурата чрез OCR системата да извлече интелигентно номер, дата, сума, данъчна основа, ДДС ставка, Контрагент, валута и да ги попълни в съответните мета описания.

Освен ръчно и автоматично попълване на мета описания, CONTROLISY accounting поддържа още 2 начина, които можем да категоризираме като полу-автоматични. Единият е свързан с избор на част от картинката на фактурата като избраната част минава през OCR и автоматично попълва полето с извлеченият текст. За този начин имаме направено отделно видео.

В настоящото видео показваме втория (полу автоматичен) начин за попълване на мета описания чрез селектиране на част от извлечения текст.

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца

Не намирате отговор на вашия въпрос?

ЗАПОЧНЕТЕ ЧАТ
Или ни се обадете: 0886441407