Месечно ДДС с CONTROLISY accounting, спестете до 85% от времето

Видео уроците ще ви помогнат да започнете да използвате CONTROLISY и да се запознаете с много функционалности на системата.

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация

Месечно ДДС с CONTROLISY accounting, спестете до 85% от времето

Рекламно видео, в което показваме колко е бързно, лесно и сигурно с CONTROLISY accounting осчетоводяването на фактури и проследяването на процеса по изготвяне и подаване на месечни ДДС документи

Системата спестява до 85% от времето за ръчно осчетоводяване и изготвяне на пакет от месечни ДДС документ (СД по ЗДДС, Дневник на покупките и Дневник на продажбите, и др.) Това се постига чрез модерните технологии, които CONTROLISY accounting изполва за автоматизиране на счетоводния процес. Системата чрез OCR извлича данните от всяка фактура и автоматично попълва номер, дата, сума, ДДС ставка, данъчна основа, валута, валутен курс, контрагент. Системата автоматично прави и счетоводна контировка.

Тествайте безплатно за 2 месеца

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца

Не намирате отговор на вашия въпрос?

ЗАПОЧНЕТЕ ЧАТ
Или ни се обадете: 0886441407