Създаване на Фирмено досие

Видео уроците ще ви помогнат да започнете да използвате CONTROLISY и да се запознаете с много функционалности на системата.

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация

Създаване на Фирмено досие

Видеото показва как се създават Фирмени досиета.

Фирмени досиета е основен регистър в системата, който съдържа подробна информация за всяка компания, която се обслужва счетоводно. Чрез фирменото досие се конфигурират отговорници по услуги и права на достъп до конкретни части на системата - папки, документи и регистри, свръзани с фирменото досие.

След създаване, фирменото досие получава статус потенциален. За да се работи с фирменото досие по същество е необходимо да бъде активирано.

След активирането си, фирменото досие добавя структура от счетоводни и ТРЗ папки и регистри към папка Документи по клинети.

При вече активно досие може да се попълнят допълнителните данни, които системата предлага - управители, начин на представляване, адрес по седалище, капитал, съдружници, циклични задачи и др. Повече за това можете да видите във видео "Конфигуриране на Фирмено досие"

Фирмното досие може да бъде поставено в конкретна Група, ако фирмата е част от фирми на един и същи собственик.

Ако счетоводната къща има повече от една собствени компании, чрез които извършва счетоводните услуги е възможно да се избере конкретна обслужваща компания за съответното фирмено досие.

Възмонжо е да се добавят нови групи и обслужващи компании, като се използва 09-Профил/09-Номенклатури/02-Клиентски групи и 09-Профил/09-Номенклатури/08-Вътрешни компании.

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца

Не намирате отговор на вашия въпрос?

ЗАПОЧНЕТЕ ЧАТ
Или ни се обадете: 0886441407