Деактивиране на фирмено досие

Видео уроците ще ви помогнат да започнете да използвате CONTROLISY и да се запознаете с много функционалности на системата.

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация

Деактивиране на фирмено досие

Фирмени досиета е основен регистър в системата, който съдържа подробна информация за всяка компания, която се обслужва счетоводно. Чрез фирменото досие се конфигурират отговорници по услуги и права на достъп до конкретни части на системата - папки, документи и регистри, свръзани с фирменото досие.

Видеото показва как се деактивира фирмено досие и къде системата измества папките и документите на деактивираното досие. Деактивирано досие може да бъде активирано отново, като систематаизмества папките и документите му в работната среда за активни фирмени досиета.

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца

Не намирате отговор на вашия въпрос?

ЗАПОЧНЕТЕ ЧАТ
Или ни се обадете: 0886441407