Качване на файлове

Видео уроците ще ви помогнат да започнете да използвате CONTROLISY и да се запознаете с много функционалности на системата.

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация

Качване на файлове

В CONTROLISY accounting са разработени няклоко начина за добавяне на файлове - качване и масово качване на файлове, сканиране и масово сканиране на хартиени документи, автоматично извличане на файлове, изпратени на уникален за съответната папка имейл, импортиране. В настоящото видео разглеждаме качване и масово качване на файлове.

Демонстрацията е направена в папка Клиенти и допълнително показва автоматично попълване на данни от съдържанието на качения файл - номер и дата фактура, сума, данъчна основа, ДДС ставка, валута, контрагент.

Системата поддържа както качване на файлове в рамките на един нов документ, така и масово качване на файлове в рамките на няколко нови документа. Повече от един файл могат да бъдат организирани в един документ. Файлове могат да се добавят и в съществуващи документи.

Пространството от файлове може да се организира с папки в рамките на документа. Могат да се добавят и празни файлове с цел в последствие да бъдат редактирани.

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца

Не намирате отговор на вашия въпрос?

ЗАПОЧНЕТЕ ЧАТ
Или ни се обадете: 0886441407