Форма за тестване на OCR

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация

OCR

Използвайте тази страница, за да може да тествате OCR функционалностите на CONTROLISY accounting за извличане на текст от фактура (фактурата може да е сканирана или генериран PDF от софтуер).

След разпознаване на текста от фактурата, системата автоматично ще попълни определени полета, важни за осчетоводявето като: вид документ, номер, дата, сума, ДДС ставка, валута, валутен курс, начин на плащане, режим на касова отчетност, контрагенти (Име, ЕИК, наличие на регистрация по ЗДДС, ДДС номер, Адрес, Управител).

За да видите максимално добре възможностите на OCR, моля имайте предвид следното:

! Не тествайте с ръчно написани фактури.
Не съществуват системи, които успешно разпознават ръчно написан ръкописен текст, за това не формирайте очаквания по отношение на ръчно написани фактури. Въпреки това, ако върху ръчно написаната фактура има фабрично изписани данни (номер, данни за доставчика), тези данни ще бъдат правилно извлечени.

! Не тествайте със сканирани PDF файлове с наличен слой за търсене, генериран от скенера, с който докуметът е сканиран
Обикновено тези PDF файлове имат лошо разпозната кирилица, а от своя страна системата ще вземе текста от този лошо разпознат слой и ще го покаже като разпознат текст, което ще доведе до некачествен резултат.

Препоръчваме Ви, преди да тествате със сканирани фактури, да се запознаете с "Добрите практики при сканиране за добър OCR".
Оптимални резултати от OCR се постигат с добре сканирани изображения. Не очаквайте добър резултат от оптично разпознаване при лошо сканиран документ. Винаги базирайте очакванията си за това, което системата ще Ви върне като резултат, въз основа на качеството на входните данни, която й подавате.

ТЕСТВАЙТЕ СЕГА

добавете файл
Допустими файлови типове (max 1 MB):
PDF (max 1 страница), jpg, jpeg, png
Следващият тест можете да пуснете след
00
:
00
минути
0
1
60
Моля, изчакайте докато OCR процесът приключи. При генерирани от софтуер PDF файлове, резултатът ще бъде мигновен. За сканирани документи може да се наложи изчакване от 15 до 60 секунди преди системата да върне резултат.
Ние не съхраняваме файловете, които качвате. Изтриваме ги веднага след като OCR процесът приключи.
Процесът на извличане на текст приключи и OCR компонента на CONTROLISY accounting върна следния резултат:
Данни от фактурата
Вид документ
Номер
Дата
Сума
ДДС ставка
Валута
Валутен курс
Вид плащане
Режим на касово плащане
Контрагент 1
Наименование
ЕИК
ДДС номер
Регистрация по ДДС
Адрес
Управител
Контрагент 2
Име
ЕИК
ДДС номер
Регистрация по ДДС
Адрес
Управител

Допълнително в CONTROLISY accounting системата взима автоматично счетоводна контировка и подготвя данните за директен експорт към счетоводен софтуер.

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца