Хронология на подобренията в CONTROLISY accounting

В тази статия добавяме ежеседмично информация за новите функционалности на системата

Тествайте безплатно за 3 месеца
регистрация

07 Декември 2020, автор Константин Стоянов
последна актуализация 22 Февруари 2021

В тази статия добавяме периодично информация за новите функционалности на системата.

22.02.2021 (подобрения за периода 16.02-21.02.2021)

 • Нов OCR сървър
  Успешно пуснахме в експлоатация нов OCR сървър, който е 5-6 пъти по-мощен от досега използвания. Това ще доведе до още по-висока производителност при извличане на текстовете на фактури.
 • ТХТ файл за импорт в CONTROLISY
  Добавена е нова колона, в която може да се посочи касово плащане. Промените са отразени в xlsx шаблона.
 • Филтър за импорт в Бизнес Навигатор
  Направени са промени в универсалния филтър за импорт към Бизнес Навигатор. Файлът на новата версия на филтъра е добавен към файловете за експорт.
 • Модел на формиране на счетоводен месец
  При качване/сканиране на счетоводни документи може да се промени метода на формиране на счетоводен месец от стандартно към формиране, което зависи изцяло от датата на фактурата. Използва се полето "Как се формира счетоводен месец", което се намира в таб Данни на попап прозореца за качване/сканиране. Това е удобно за компании, при които един път в годината се добавят документи с цел да се осчетоводят за годишно приключване. При новия алтернативен метод счетоводният месец е равен на месеца в датата на конкретната фактура.
 • Експортиране на повече от един период
  Вече е възможно да се експортират няколко месеца заедно. Това е удобно, когато фактурите се осчетоводяват наведнъж за цялата година с цел да се направи годишно приключване.
 • Ускорено качване на файлове
  При качване на файлове сме направили подобрения, които доведоха до намаляване на времето за добавяне. Създадено е ограничение от 250 файла при едно качване.
 • Масови операции с файлове
  Пред всеки файл вече има чек бокс. Това позволява да се извършат масови операции с няколко файла в рамките на един документ. Масовите операции са - копиране, местене, изтриване, сваляне.
 • Работен плот за представител клиент
  Ако представител на клиент има достъп до повече от една фирми, при първоначално влизане в централния работен плот вижда само заглавията на фирмите, а при клик върху заглавие, конкретната фирма се отваря.
 • Известия при указване на отговорник
  Веднага след определяне на отговорник или заместник за Счетоводство или Заплати към конкретно фирмено досие, системата изпраща имейл до съответните отговорници/заместници.
 • Известия при получаване на нови фактури
  Системата изпраща известия до отговорниците/заместниците веднага след добавяне на фактури. Имейлът е обобщен за съответната партида фактури.

16.02.2021 (подобрения за периода 28.01-15.02.2021)

 • Импортиране на контрагенти
  В редки случаи може да се наложи първоначално да се импортират контрагенти. За целта към всеки регистър "Контрагенти" е създаден бутон, чрез който се отваря форма за импорт. Предвиден е и xlsx файл, който служи за модел на входните данни.
 • Нова настройка за експорт към Делта Про
  В параметри на папка Счетоводство, когато счетоводният софтуер е Делта Про е създадена нова опция "Дата на осчетоводяване при експорт". Чрез тази опция са указва на системата какво да попълни в таг "Дата на осчетоводяване" в xml файла за импорт в Делта Про. По подразбиране полето е попълнено с "При експорт, датата на осчетоводяване на фактура със стара дата е равна на счетоводния месец", като тази стойност може да се промени на "При експорт, датата на осчетоводяване на фактура със стара дата е равна на датата на фактурата".
 • Експорт към Булмар Офис
  Системата вече поддържа експорт към Булмар Офис и генерира TXT файл със съответната информация за покупки, продажби и касови плащания. Създали сме и xlsx файл за генериране на сметкоплан.
 • Нова настройка "Как клиентът взаимодейства със системата"
  Ако счетоводната кантора прецени, може чрез тази опция да ограничи възможностите на клиента за взаимодействие със системата. В таблицата по-долу представяме разликите между двата режима:
  нормално ограничено
  ✓ Създава счетоводни документи ✓ Създава счетоводни документи
  ✓ Редактира счетоводни документи x Не може да редактира счетоводни документи
  ✓ Добавя файлове, пише коментари ✓ Добавя файлове, пише коментари
  ✓ Вижда OCR текст, анотация, контировка, допълнителни мета описания, свързани с контировка, таб Състояние x Не вижда OCR текст, анотация, контировка, допълнителни мета описания, свързани с контировка, таб Състояние
  ✓ Вижда мета описанията по фактурата при всички счетоводни статуси x Вижда мета описанията по фактурата, само когато е осчетоводена или е в статус "9-не се осчетоводява"
  ✓ Вижда контрагенти ✓ Вижда контрагенти
  ✓ Създава и редактира контрагенти x Не може да създава и редактира контрагенти
  ✓ Вижда, създава и редактира разходни и приходни центрове x Не вижда и не може да създава и редактира разходни и приходни центрове
  ✓ В централен работен плот не вижда помощно видео и полезни приложения x В централен работен плот не вижда помощно видео и полезни приложения
  ✓ Вижда мета описанията по фактурите при всички етапи на жизнения им цикъл x Вижда мета описанията по фактурите само, когато са осчетоводени или са в статус не се осчетоводява
  ✓ Експортира данни от фактури x Не може да експортира данни от фактури
  ✓ Експортира файлове на фактури ✓ Експортира файлове на фактури
 • Добавено е изтриване на следните елементи:
  • Изтриване на ДДС операции - възможно е само, ако ДДС операцията не се използва от друг документ
  • Изтриване на Контрагенти - възможно е само, ако Контрагентът не се използва от друг документ
  • Изтриване на Потребители - може да се прави само от Собственик на профил
  • Изтриване на Фирмени досиета - може да се прави само от Собственик на профил. Системата изтрива фирменото досие заедно с всички прилежащи към него папки, регистри и документи. На изтриване подлежат само фирмени досиета, които са в статус "неактивен". Преди да се стартира изтриването, системата изисква да се направи подготовка, която гарантира, че изтриването няма да се направи случайно.

28.01.2021 (подобрения за периода 18.01-27.01.2021)

 • Индивидуално брандиране
  С цел постигане на по-висока персонализация на системата сме направили следните настройки, свързани с брандиране (име, лого, домейн):
  • Име на профил - системата вече не показва CONTROLISY accounting, а името на профила. Собственик на профил може да смени името от Лиценз/Таб Общи/Поле Име профил.
  • Голямо лого - Собственик на профил може да добави Голямо лого от Лиценз/Таб Фирмени данни/Поле Голямо лого. Разрешените формати са jpg, jpeg, png. Препоръчителните размери са 300px x 300px. Голямото лого се използва в логин формата при конфигуриран персонализиран домейн, както и в случаите на издаване на фактури през CONTROLISY accounting (това предстои).
  • Малко лого - Собственик на профил може да добави Малко лого от Лиценз/Таб Фирмени данни/Поле Малко лого. Разрешените формати са jpg, jpeg, png. Препоръчителните размери са 50px x 50px. Малкото лого се визуализира след влизане в системата в горния ляв ъгъл.
  • Favicon - Собственик на профил може да добави Favicon от Лиценз/Таб Фирмени данни/Поле Favicon. Разрешените формати са jpg, jpeg, png. Препоръчителните размери са 16px x 16px. Favicon се визуализира след влизане в системата в табовете на браузъра. В случаите на конфигуриран персонализиран домейн, Favicon се визуализира и в табовете на браузъра при логин формата.
  • Персонализиран домейн - CONTROLISY accounting вече позволява да се достъпва от друг адрес, различен от accounting.controlisy.com. Например, ако имате уеб сайт exapmple.com, можете да настроите поддомейн например accounting.exapmple.com, чрез който да се достъпва системата.
 • Списък с описания
  Описанията към фактури вече могат да се редактират. За целта е създаден списък "Описания", който се намира в параметри на папка 01-Счетоводство, поле "Описания". Остава възможността описанията да се добавят динамично при обработване на фактура. Премахнато е ограничението от 30 описания в списък.
 • Описания при свободни контировки
  Описанията при свободните контировки вече ползват общия списък с описания.
 • Промени при Самообучените контировки
  При автоматично добавяне на самообучена контировка, системата проверява дали описанието, което й съответства, се намира в текущия списък с описания. Ако не го намери, полето "Описание" остава празно и трябва ръчно да се попълни.
 • Промени, свързани с експорта към McMaster
  Направени са някои дребни промени по структурата на файловете за експорт към McMaster. Добавено е ново поле "Забележка", данните, от което попълват полето "Бележка 1" в McMaster.
 • Промени, свързани с експорта към Бизнес Навигатор
  Добавен е експорт на входящи и изходящи касови плащания по фактури. Променен е екселският генератор на сметкоплан. Счетоводните сметки вече са с 5 раздела, а тези за касови плащания - 6. Петият раздел се използва за указване категорията на сметката (1 - нормална, 2 - сметка за касово плащане), а шестият раздел се попълва само за сметки от категория 2 (сметки за касови плащания) с кода на съответстващия в Бизнес Навигатор документ, с който се извършва плащането (Например: -РКО, +ПКО). Заварените сметки могат да продължат да се използват без да се правят корекции.
 • Източник на ДДС операциите
  През лиценза Собственик на профил може еднократно да промени източника на ДДС операции. По подразбиране ДДС операциите се взимат за всяка компания от индивидуалните й номенклатури. В някои случаи може да е по-удобно ДДС операциите да се дефинират на едно общо ниво (Общите номенклатури за всички компании) и системата да ползва точно този списък. Промяната на източника се прави в Лиценз/Таб Допълнителни настройки/Поле Източник на ДДС операции. Не правете промяна на източника, освен, ако сте напълно наясно с ефектите от промяната, тъй като процесът е необратим.
 • Разместване на полета в Лиценз
  Полетата "Задачи за представители клиент" и "Служител изтрива документи" са изместени в новия таб "Допълнителни настройки".

19.01.2021 (подобрения за периода 11.01-17.01.2021)

 • Промени, свързани със Свободна контировка за Microinvest Делта Про
  • При нова контировка номерът е празен. Към номера са налични 2 нови бутона. Първият извлича номера от основната контировка (например номера на фактурата), а втория генерира случаен номер.
  • Към свободна контировка може да се включи т.нар. "партньор". Това става чрез избор на "да" в полето "Включи контрагент". В този случай системата показва 2 допълнителни полета - ЕИК и Контрагент. По подразбиране в Контрагент системата автоматично попълва клиентът/доставчикът от фактурата, но може да се смени и с друг контрагент. При включен контрагент системата изисква в контировката да участват една или повече от една партньорски сметки.
  • Разместени са местата на някои от полета с цел по-голямо удобство при работа. Добавено е поле под контировката, което показва кои са текущите недостатъци с цел да бъдат отстранени. Полето "Описание" е вече задължително.
  • Свободна контировка вече може да се създаде и през конкретна сметка от основната контировка. За целта се използва бутон "+", който се показва при позициониране курсора на мишката върху конкретния ред от колони Дт или Кт.
 • Сметкоплан за Microinvest Делта Про
  Добавена е нова категория сметки - "партньорски". Това е отразено и в xlsx генератора на сметкоплан.
 • Копиране на Контрагенти
  Системата вече позволява копиране на контрагенти, вкл. от едно към друго досие.

12.01.2021 (подобрения за периода 01.01-10.01.2021)

 • Опростен интерфейс за клиенти
  Тъй като обикновено клиентите достъпват системата, за да добавят фактури или други счетоводни документи, сме опростили интерфейса за такъв тип потребители, с цел потребителите да се ориентират по-лесно без и без влизане в компания или папка да качат новите счетоводни документи.
 • Достъп до задачи от представител на клиент
  Вече по подразбиране представител клиент няма достъп до задачи. За да се включи този достъп е необходимо в 09-Профил/01-Лиценз да се избере "да" в полето "Задачи за представители клиент".
 • Изтриване на фактури от Служители
  По подразбиране фактури могат да се изтриват само от модератори на профила на счетоводната къща (потребители от тип Модератор и Собственик). Ако модераторите преценят, могат да дадат достъп на служителите също да правят това, като за целта е необходимо в 09-Профил/01-Лиценз да се избере "да" в полето "Служител изтрива документи".
 • Помощник при работа с DEMO профили
  При влизане в системата, собствениците на DEMO акаунти виждат вече помощник в централния работен плот, който помага по-лесно да се направят първоначалните конфигурации в системата. Ако не е необходим, помощникът лесно може да се изключи.
 • Ново поле за Делта Про
  Включили сме ново поле "Забележка 2" при обработка на фактури за експорт към Микроинвест Делта Про.
 • Проверка за дублирани фактури
  Проверката за дублирани фактури вече се прави за всички счетоводни папки от конкретна категория в рамките на обслужваната фирма. Т.е. ако например към компанията има 3 папки за покупки, проверката за дублиран документ ще се изпълнява спрямо фактурите в 3-те папки едновременно, независимо в коя папка е поставена текущата фактура.
 • ЕИК и ДДС номер на контрагент
  Направени са подобрения при Контрагенти. Тъй като системата изисква задължително да се посочи ЕИК и ако не е наличен ЕИК е възможно системата сама да генерира 12-цифрен уникален номер, който да се използва като идентификатор. Това става с изричен бутон за генериране на случаен номер, който стои от дясно на полето ЕИК. В определени случаи системата слага автоматично 999999999999999 за ДДС номер.

31.12.2020 (подобрения за периода 14.12-31.12.2020)

 • Сметкоплан
  Сметкопланът вече не се конфигурира за всяка папка поотделно, а се създава и поддържа на едно място за конкретна фирма в параметри на папка "Счетоводство" (03-Документи по клиенти/конкретна фирма/01-Счетоводство). Заварените сметкоплани, които са дефинирани в конкретна папка могат да продължат да се използват по досега валидния начин - към всяка папка.
 • Лиценз (09-Профил/01-Линенз)

  Към лиценза е създадено ново поле "Счетоводен софтуер". Ако полето е попълнено, системата автоматично ще попълва "Счетоводен софтуер" при създаване на ново фирмено досие.

 • Фирмено досие (02-Управление на клиенти/02-Фирмени досиета)

  При създаване на фирмено досие системата изисква да се въведе "Счетоводен софтуер". Ако в 09-Профил/01-Лиценз е посочен счетоводен софтуер, "Счетоводен софтуер" във фирмено досие се попълва автоматично.

  Улеснено е въвеждането на фирмено досие като първоначално може да се въведе само валидно ЕИК на база, на което системата извлича автоматично основни данни като Име, ДДС регистрация и ДДС номер, Адрес.

  Създадена е възможност за импортиране на фирмени досиета като се въведе списък с валидни ЕИК. Това се прави чрез форма за импорт, която се отваря чрез бутон ("стрелка нагоре"), който се намира до бутона за създаване на ново фирмено досие.

  В Таб Услуги и папки/Папки - вече може да се изтриват счетоводни папки, които не съдържат документи.

 • Параметри на счетоводна папка

  "Счетоводен софтуер" вече не може да се дефинира към параметри на счетоводна папка. Това може да стане само от съответното фирмено досие и от параметри на папка "Счетоводство" (03-Документи по клиенти/конкретна фирма/01-Счетоводство).

  Отпада опцията "Автоматично попълване" тъй като системата винаги прави автоматично попълване и няма смисъл от изрично указване на тази функционалност.

 • ДДС операции

  При активиране на фирмено досие, системата вече копира от общата папка ДДС операции само тези ДДС операции, които са свързани с указания към фирменото досие счетоводен софтуер.

  ДДС операции вече могат да бъдат копирани от един към друг регистър за ДДС операции. Това улеснява разпространението на нови ДДС операции.

 • Подобрения, свързани с експорта към Делта Про
  • Сметки за плащане
   Сметките за плащане вече са част от общия сметкоплан, който се дефинира в 03-Документи по клиенти/конкретна фирма/01-Счетоводство. Заварените настройки за плащане по стария модел остават валидни.
  • Нов модел за дефиниране на счетоводни сметки
   Тъй като сметките за плащане стават част от общия сметкоплан и вече могат да се създават сметки за приключвателни операции, при формиране на счетоводна сметка към Делта Про вече се изисква да се посочи и 5ти разряд за категорията на сметката. Категорията се изразява със следните индекси:
   • нормална сметка - 1. Повечето сметки получават тази категория.
   • сметка за плащане - 2. Тази категория е само за сметки, които се използват за плащане като например 501, 422.
   • разходи за дейността - 3. Тази категория е за приключвателни сметки от гр.61.

   Генераторът на сметки за Делта Про MDP-chartOfAccounts-generator.xlsx вече е с нова версия и включва и новата категория. Заварените сметки се третират от системата като "нормални сметки", т.е. с индекс 1. Това позволява да не се правят корекции на заварения сметкоплан, освен ако има нужда от добавяне на сметки за плащане и разходи за дейността.

   Нов модел на сметка за Делта Про:

   • При сметка без партида
    Счетоводна сметка|Име на счетоводната сметка|||индекс за вида на сметката
   • При сметка с партида без количества
    Счетоводна сметка|Име на счетоводната сметка|Партида||индекс за вида на сметката
   • При сметка с партида и с количества
    Счетоводна сметка|Име на счетоводната сметка|Партида|Мерна едниица|индекс за вида на сметката
   • При сметка с количества без партида
    Счетоводна сметка|Име на счетоводната сметка||Мерна едниица|индекс за вида на сметката

   Примери:

   • 302/1|Гориво||л.|1
   • 501|Каса в лева|||2
   • 422|Подотчетни лица|||2
   • 601/1|Канцеларски материали|||1
   • 601/2|Ел.енергия|||1
   • 602/1|Наем|||1
   • 602/2|Счетоводни услуги|||1
   • 611/1|Разходи основна дейност 1|||3
   • 611/2|Разходи основна дейност 2|||3
  • Свободни контировки
   Свободните контировки се намират под основната контировка за всяка фактура. Свободните контировки са допълнителни счетоводни записи, обикновено свързани с фактурата, но които не са част от основната контировка. Създават удобство при осчетоводяването, така че всякакви допълнителни счетоводни записи, свързани с фактурата се правят от счетоводителя към фактурата директно в CONTROLISY. Свободните контировки се експортират към Делта Про заедно с основната контировка.
  • Приключвателни сметки
   Ако към общия сметкоплан бъдат дефинирани сметки от гр.61 и се представят с категория 3 - разходи за дейността (например: 6111|Разходи за дейност 1|||3), системата ще показва тези сметки под основната контировка на конкретната фактура, ако във фактурата има поне една сметка от гр.60. Избор на конкретна приключвателна сметка ще направи веднага свободен счетоводен запис, при който ще постави автоматично в Дт избраната приключвателна сметка и в Кт всички сметки от гр.60 от основната контировка по фактурата. Това създава удобство за счетоводителите, които имат практиката веднага да приключват гр.60. Приключвателните операции се експортират към Делта Про заедно с основната контировка.
 • Счетоводни папки
  За нови фирмени досиета отпадат папка "Счетоводни документи", като счетоводните документи се изместват 1 ниво нагоре като подпапки на папка 01-Счетоводство.
 • Вътрешни компании
  При създаване на нова вътрешна компания може да се въведе валидно ЕИК, по което системата извлича автоматично съответните данни.
 • Калкулатор
  С цел улеснение на попълването на стойности, които се взимат от различни места, към числовите полета като "Фактурна стойност" и други подобни е създаден калкулатор. Калкулаторът може да се използва, когато отворим съответното поле за редакция. Намира се в десния края на полето.
 • Подобрен интерфейс
  Направили сме промени в интерфейса с цел по-лесно да се работи с елементите на системата.

15.12.2020 (подобрения за периода 07.12-13.12.2020)

 • Експорт към Mc Master
  Експортиране на покупки, продажби и касови плащания.
 • Задачи Търсене
  Разширихме и подобрихме интерфейса за търсене в задачи.

08.12.2020 (подобрения за периода 30.11-06.12.2020)

 • Нова версия на OCR engine
  Новата версия е 4-5 пъти по-бърза и разпознава много по-добре т.нар. проблемни фактури от тип "гориво", "Кока Кола" и др. подобни, както и по-лошо сканирани фактури. Тези подобрения са предпоставка за още повече автоматизиране на счетоводния поцес и минизиране на ръчния труд. Тествайте новият OCR ТУК.
 • Експорт към Плюс Минус
  Експортиране на покупки, продажби и касови плащания.
 • Таб Табло приплъзване на лява колона
  Това нововъведение е много удобно за по-малките екрани, при което в таб Табло, където се извършва проверката на фактурата и счетоводната контировка, при поставяне на мишката върху лявата колона се с данни за фактурата и контировка, то се приплъзва и разшираява върху привюто на фактурата. По подразбиране разширяването е излючено, но можете лесно да го включите с клик върху кабърчето, което стои горе в дясната част на лявата колона.
 • Ограничение по IP адрес
  Собствениците и модератори на профили могат да включат ограничение по IP адрес на потребителите на системата, така че да ограничат достъпването на системата само до определени IP адреси.
 • Описание на фактура вече се самообучава
  Описанието на фактура вече е част от самообучаващата се контировка. Това означава, че при автоматичното сглобяване на счетоводната контировка, системата ще вземе предвид и описанието, което е било използвано. По този начин не се налага да се сменя текста на описанието всеки път.
 • Контировка касово плащане
  Счетоводната контировка при наличие на касово плащане по фактурата се показва непосредствено под основната счетоводна контировка.
 • Смяна на сметка за клиент или доставчик
  Още докато се проверява фактурата е възможно сметката за клиент (411) или доставчик (401) да бъде сменена, ако за конкретния контрагент трябва да е различна от стандартно посочената в текущата ДДС операция.
 • Генератори на сметкоплан за Делта Про и Плюс Минус
  С цел по-лесно формиране на сметкоплан, който CONTROLISY accounting да използва за счетоводните контировки, сме направили в xlsx формат генератори за Делта Про и Плюс минус.
 • Работен плот на счетоводна папка
  С цел да се опрости интерфейса на работния плот на счетоводна папка е премахната частта, която показваше параметрите на папка. Параметрите на папка се достъпват по класическия начин при влизане в папката, бутон 3 точки горе в дясно и избор на опцията "Параметри на папката".

25.11.2020 (подобрения за периода 16.11-22.11.2020)

 • Самообучаваща се счетоводна контировка
  Чрез тази технология системата сама се обучава от действията на счетоводителя. След всяка фактура, системата динамично се самообучава и започва да научава кои са подходящите счетоводни контировки. Това й позволява да избира най-адекватната счетоводна контировка без ръчна намеса от счетоводител. Тази наша технология значително ускорява процеса на обработката и импортирането на фактури в счетоводен софтуер, като намалява драстично ръчните корекции на счетоводни операции. Вижте повече ТУК.
 • Импорт от външен софтуер към CONTROLISY
  Импорт от външен софтуер към CONTROLISY вече може да се прави не само за папка Клиенти (Продажби), но и за папка Доставчии (Покупки).
 • Работният плот на ДДС чек листовете
  Работният плот на ДДС чек листовете е подобрен и по-информативен.
 • Хронология към ДДС чек лист
  Към всеки Чек лист ДДС вече има и хронология, която показва всеки етап от процеса, дата и час на изпълнени и участникът, който го е изпълнил.
 • Временно частично заключване на счетоводните документи
  Счетоводните документи вече са частично заключени до момента на пълното извличане на данни и автоматично индексиране.

16.11.2020 (подобрения за периода 09.11-15.11.2020)

 • Задача и фирмено досие
  При създаване или редакция на задача, може да се използва и меню за избор на фирмено досие. Чрез него се свръзва задачата със съответното фирмено досие. Допълнително в списъка от задачи е създаден филтър за търсене на задачи по конкретно фирмено досие. Цикличните задачи вече автоматично се свързват с фирмено досие по този критерий.
 • Универсален експорт на счетоводни контировки
  В случаите, в които в CONTROLISY accounting все още няма разработен експорт към конкретен счетоводен софтуер, може да се използва универсален експорт, като в настройки на папки от тип Клиенти и Доставчици се посочи, че се използва "Друг" счетоводен софтуер. В тези случаи системата предлага универсален експорт, като тук стремежът е да се експортират възможно най-много данни, така че да се отговори на изискванията на съответната счетоводна програма. Създадени са и допълнителни универсални полета, които могат да се използват според случая и изискванията на счетоводния софтуер, като например 4 полета за Идентификатори в ДДС операциите, свързани с "други" счетоводни софтуери. Наличието на универсален експорт не ограничава стремежа ни да продължаваме да създаваме експорт на данни към конкретни счетоводни софтуери.
 • Стандартен импорт на покупки от TXT файл
  Разработен е стандартен импорт на покупки от TXT файл. Това е полезно в случаите, в които информацията за продажби е експортирана от външен софтуер (за фактуриране, ERP или други системи) в xlsx, txt или друг подобен формат и CONTROLISY accounting се използва като междинен инструмент за допълнителна обработка на данните и експортирането им в конкретен формат към счетоводен софтуер. Разработили сме и шаблон в xlsx с точни указания за структурата на файла, формата и дължината на полетата.
 • Бутон Плати фактура
  За фактури, за които се следят плащанията чрез CONTROLISY accounting е създаден бутон към Платежен статус, който след натискане прави фактурата платена.
 • Масова редакция
  Чрез масова редакция може да се редактират следните данни на 2 или повече маркирани за редакция счетоводни документа - дата, счетоводен статус, описание, счетоводен месец. Този инструмент ускорява редакцията на данни, на които се поставят едни и същи стойности.
 • Извличане на ДДС ставка
  Подобрен е алгоритъмът за извличане на ДДС ставка.
 • TEAMLOOK uploads за ТРЗ папки
  За "Други ТРЗ документи" и "Трудови досиета" вече може да се използва TEAMLOOK uploads.

10.11.2020 (подобрения за периода 02.11-08.11.2020)

 • Версия 2 на Чек лист ДДС
  Новата версия е по-пълноценна и с нея се работи по-бързо и ефективно. Накратко подобренията, които сме направили можем да обобщим в следните точки:
  1. Персонализиране на задачи по етапи
  2. Допълнителни участници - служители, които проверяват и служители, които подават
  3. Лесно отваряне на предходни ДДС чек листове
  4. Автоматично извличане на резултат за периода
  5. Интрастат
  Повече можете да прочетете ТУК

04.11.2020 (подобрения за периода 26.10-01.11.2020)

 • Редакция на счетоводна контировка
  Редакцията на счетоводна контировка се отваря вече само върху данните, но не и върху привюто на фактура. Това позволява свободно да се работи без да се закриват части от фактуратата.
 • Автоматичен делог
  Автоматичен делог на потребители при неактивност повече от 2 часа.
 • Увеличена е сигурността при документи по имейл
  При изпращане на документи по имейл и възникване на някаква грешка при входирането им в CONTROLISY accounting, системата изпраща обратно имел с информация, че качването на фактурите е неуспешно.
 • Задача по имейл
  Поставяне на задача известява участниците по имейл.
 • Нов метод за ДДС статистика
  При дашборд на счетоводна папка, статистика за ДДС се изчислява по нов метод.

27.10.2020 (подобрения за периода 19.10-25.10.2020)

 • TEAMLOOK uploads
  Приложението TEAMLOOK uploads, което се грижи за качване на файлове без логин в системата е подобрено и е с нова версия. Файлът на новата версия се намира в прозорец Личен профил / таб Документи - отваря се с клик върху снимката на потребителя горе в ляво. За да се ползва новата версия, старото приложение трбява да се деинсталира. Вижте как се използва приложението ТУК
 • Сортиране на фактури
  Сортирането по подразбиране на фактури в счетоводна папка е вече по id на документ (модел - намаляващо). Този начин на сортиране показва в списъка от документи най-горе най-новите фактури.
 • Повторна проверка при дублиран документ
  В счетоводен документ, към полето, което показва, че документът е дублиран, сме добавили бутон за стартиране на нова проверка за дублиране. Това има смисъл в случая, в който след констатиране на дублиране, потребителят не премахва текущия документ, който се счита за дублиран, а премахва първия документ и така с бутона се опреснява информацията на втория документ.
 • Подобрения при Експорт към Бизнес Навигатор
  Генерирането на файлове за експорт е вече по-лесно. С един клик системата генерира TXT файл за покупки или продажби заедно с TXT файл със списък на доставчици или клиенти, като добавя и филтъра и помощния файл за използване на филтъра. Всичко това се сваля наведнъж в zip архив. Допълнително списъкът на доставчици или клиенти вече не се генерира от всички доставчици/клиенти, а само от тези, които участват във фактурите, които се експортират в конкретния момент.
 • Изгледи на счетоводни папки
  Изгледите на счетоводни папки - вече са по-добре адаптирани според категорията на счетоводната папка.
 • Предефинирани ДДС операции
  За нови профили на счетоводни къщи и счетоводни отдели системата вече разпространява и предефинирани ДДС операции за Бизнес Навигатор и Микроинвест Делта Про.
 • Поле "Забележка" за Делта Про
  Към фактурите в счетоводни папки, които експортират към Микроинвест Делта Про вече има и ново поле "Забележка".
 • Подобрения на OCR процеса
  Направихме нови подобрения на OCR процеса с цел още по-качествено извличане на текстове от фактури.

20.10.2020 (подобрения за периода 12.10-18.10.2020)

 • Проверка за Дублирани фактури
  Системата вече прави проверка за дублирани фактури. Проверката се прави на база на номер на фактура и контрагент. При наличие на дублиран документ, системата ясно показва това, вкл. и в специално поле над всички полета, в което показва и фактурата, спрямо която текущата фактура се счита за дублирана.
 • Поставяне на фактура в статус "Готов за експорт"
  Поставянето на фактура в статус "готов за експорт" е още по-лесно и бързо. Това става чрез бутон "Потвърди", който се намира над счетоводната контировка, Допълнително сме създали и още един бутон, който има сходно предназначение, но освен, че прави фактурата готова за експорт, зарежда веднага след това следващата по ред фактура, което още повече ускорява процеса.
 • Бутони за избор на ДДС операция
  Улеснихме ръчният избор на ДДС операция. Старият начин остава, но в допълнение системата показва бутони за избор на ДДС операция, които стоят под стойността на текущо избраната ДДС операция.
 • Бутони за избор на Касово плащане
  Улеснихме ръчният избор на Касово плащане. Старият начин остава, но в допълнение системата показва бутони за избор на алтернативни касови плащания, които стоят под стойността на текущо избраното касово плащане.
 • Полето Описание е вече комбобокс
  Това означава, че освен, че могат да се въвеждат свободно стойности, могат и да се избират от падащо меню последните 20 използвани стойности. В допълнение, системата показва няколко от последните използвани стойности като бутони под текущото описание с цел бързо избиране.
 • Подобрено преизчисляване при смяна на ДДС операция
  При смяна на ДДС операция системата вече не променя общата стойност на фактурата. Също така при смяна на ДДС операция сумите в счетоводната контировка се преизчисляват по интелигентно, така че да не се налага ръчна промяна.
 • Нов бутон Изравни разликата
  При наличие на разлика между обща стойност на фактурата и стойността на контировката, има бутон за изравняване като изравняването се прами спрямо общата стойност на контировката. Направихме подобрения относно разликата от 1 стотинка в контировката, която е в резултат на закръгленията.
 • Буон за отваряне на сметкоплана от счетоводна контировка
  При редакция на контировка, към полето за счетоводна сметка вече има и бутон за редакция, чрез който се отваря сметкоплана. Целта е динамично да може да се добавят счетоводни сметки.
 • Масово връщане на експортирани фактури към статус "Готов за експорт"
  В работния плот на счетоводна папка вече е наличен бутон, с който можем да върнем всички фактури, които са в статус Експортиран към статус Готов за експорт.
 • Контрагент е вече колона
  В стандартния счетоводен изглед на счетоводна папка полето Контрагент е вече колона.

12.10.2020 (подобрения за периода 05.10-11.10.2020)

 • Редакция на приключени ДДС чек листове
  Приключените ДДС чек листове вече могат да бъдат редактирани от счетоводител. Целта е да се постигне по-висока гъвкавост при необходимост от корекции и добавяне на документи.
 • Ново поле към Фирмено досие "Прилагане ЗМИП"
  Към Фирмено досие в таб Правна информация е добавено ново поле "Прилагане ЗМИП". Ако е избрано "да", системата отваря под него допълнително поле "ЗМИП данни", в което поетапно могат да се добавят файлове и бележки, свързани с мерките по ЗМИП.
 • Регистър на трудови досиета за служителите на счетоводната
  Регистърът на трудови досиета за служителите на счетоводната къща са готови. Регистърът се намира в 02-Екип/02-Трудови досиета.
 • Нови полета "Банка" и "IBAN" към Контрагент
  В досието на Контрагент вече има полета за въвеждане на банка и IBAN. Намират се в таб Банкова информация. В близко бъдеще можем да използваме тази информация за генериране на файлове за експорт на платежни нареждания към банки.
 • Ново поле Описание (по подразбиране) към параметри на счетоводна папка
  Към параметри на счетоводни папки от тип Клиент (Продажби) и Доставчик (Покупки) към таб Експорт към софтуер, е добавено ново поле "Описание (по подразбиране)". Ако полето има стойност, тя ще се пренася по подразбиране в полето Описание на всеки нов счетоводен документ, който се добавя в съответната папка.
 • Промени за Контировка към счетоводен документ
  Към всеки ред на контировка, в десния край има син бутон, с който може да се репликира (дублира) съответния ред. Бутонът се вижда, когато курсорът на мишката е върху съответния ред. За целта, фактурата трябва да е в статус "неосчетоводен" или "готов за експорт". Опростихме интерфейса на счетоводната контировка, като влизането с редакция вече е възможно с двоен клик навсякъде върху таблицата на контировката. Таблицата, която посочваше евентуални разлики вече е опростена и дава акцент само, ако има някаква разлика.
 • Настройка за Интрастат към Фирмено досие
  Във фирмено досие в таб Регистрации може да се посочи дали за компанията се извършват дейности по Интрастат. В последствие това ще има значение при генериране на ДДС чек лист, в който скоро ще се появи раздел за Интрастат.

06.10.2020 (подобрения за периода 28.09-04.10.2020)

 • Експорт към Бизнес навигатор
  Официално пуснахме експорт към Бизнес навигатор на Покупки, Продажби, Списъци с клиенти и доставчици. Наличен е файл с универсални филтри за импорт и екселски файл, който улеснява създаването на БН сметкоплан за CONTROLISY.
 • Подобрения експорт към Делта Про
  Във файла за импорт към Делта Про, ако в контировката, която е направена в CONTROLISY имаме една и съща сметка на различни редове, системата автоматично я обобщава на един ред, като събира сумите, количествата и преизчислява единичните цени.
 • Обединяване на таб Контировка е обединен с таб Общи
  За счетоводни папки от тип Доставчик и Клиент (Покупки и Продажби) с активиран режим за експорт към счетоводен софтуер, таб Контировка е обединен с таб Общи. Това позволява цялата налична информация да е на едно и също място и осигурява по-ефективна работа с информацията.

29.09.2020 (подобрения за периода 21.09-27.09.2020)

 • Различна ДДС операция
  За счетоводни папки, които експортират към Микроинвест Делта Про е създадена възможност всеки ред от счетоводната контировка да получава различна ДДС операция.
 • Експорт на касово плащане по фактура
  При експорт към Микроинвест Делта Про вече се експортира и касовото плащане към фактура, ако такова има. По време на автоматично извличане на данни от фактурата системата търси дали е наличен фискален бон и ако намери такъв, автоматично индикира във фактурата, че по нея има касово плащане, което в последствие се експортира към Делта Про.
 • Нули пред номерата на фактури при експорт към Делта Про
  Системата автоматично добавя нули пред номерата на фактурите до 10 разряда в xml файла, който се генерира за импорт в Делта Про.
 • Допълнителни ТРЗ регистри
  Следните допълнителни ТРЗ регистри са готови: Списък служители, Трудови досиета, Inbox и Outbox
 • Интерфейс задачи
  Направихме редица подобрения в интерфейса на задачи
 • Интерфейс задачи
  Направихме редица подобрения в интерфейса на задачи

15.09.2020 (подобрения за периода 07.09-13.09.2020)

 • Счетоводна сметка към ДДС операция
  При конфигуриране на ДДС операция вече може да се добави счетоводна сметка. Това означава, че при автоматичен или ръчен избор на ДДС операция с посочена счетоводна сметка, системата ще приложи посочената счетоводна сметка към счетоводния документ, независимо от счетоводната сметка по подразбиране за съответната счетоводна папка. Полетата "Сметка на контрагента" и "ДДС сметка" вече могат да се използват за всички счетоводни софтуери, т.е. не са свързани само с конфигуриране на ДДС операция за Микроинвест Делта Pro.
 • Таб Други към Контрагент
  Към Контрагент добавихме нов таб Други. В него може да се попълнят Счетоводна сметка (като клиент), Счетоводна сметка (като доставчик), Счетоводна сметка (за покупка), Счетоводна сметка (за продажба). По пози начин за конкретен клиент могат да се дефинират счетоводни сметки, които системата приоритетно да използва при автоматичен или ръчен избор на контрагента в счетоводен документ. Ако към контрагента има посочена счетоводна сметка, системата я използва, а ако няма, системата проверява дали има счетоводна сметка към ДДС операцията и ако там няма, системата взима счетоводната сметка, посочена като сметка по подразбиране в параметри на съответната папка.
 • Разчитане на фактури с ЕГН
  При фактури, които се издават към физически лица, понякога системата взимаше погрешно ЕГН-то на физическото лице като номер на фактурата. Този проблем вече е оправен и системата с голяма достоверност определя дали числото, което прилича на ЕГН е ЕГН или номер на фактура. При намиране на ЕГН, системата го използва за генериране на връзка с контрагент - физическо лице.
 • По-точен OCR
  Направихме нови подобрения на извличането на данни с OCR и вече системата работи още по-точно.

08.09.2020 (подобрения за периода 31.08-06.09.2020)

 • Автоматично извличане на данни за контрагент
  Променихме начинът за автоматично извличане на данни за контрагент при нов и съществуващ контрагент. При нов контрагент вече са достъпни всички полета за попълване, а не само полето ЕИК. Съответно при попълване на ЕИК, данните не се извличат веднага, а е необходимо изрично да се натисне бутон, който се появява в дясно на полето ЕИК, след като ЕИК е попълнено. По този начин автоматичното извличане на данни се изпълнява само, ако потребитлят желае това.
 • Данни и за контрагенти от други държави-членки,
  Системата вече извлича данни и за контрагенти от други държави-членки, които са регистрирани за целите на ДДС. Извличането става по ДДС номер като в случая в полето ЕИК се записва ДДС номерът на съответната компания.
 • OCR на landscape страници
  Процесът на OCR вече успешно се справя с фактури, отпечатани по хоризонтала на листа (landscape page), които при сканирането реално са обърнати на 90 градуса.
 • Подобрения на изображението
  Веднага след ъплоуд или сканиране на фактура, но преди системата да я пусне за текстово разпознаване с OCR правим автоматично редица подобрения на изображението с цел по-качествено да се разпознае текста.
 • Централен работен
  В Централен работен плот, таб Всички компании, който се вижда от модератори, има вече филтър и по отговорник за компания.

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна къща още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 3 месеца

Не намирате отговор на вашия въпрос?

Изпратете ни запитване